Historie

 
1912 Založení epidemické nemocnice s 90 lůžky v Ostravě - Zábřehu
1921 Zestátnění nemocnice
1929-1940 Porodnicko-gynekologický, chirurgický a interní pavilon
1942 Převzetí německou armádou a zřízení vojenského lazaretu
1944 Bombardování americkou armádou – zničení areálu
1952 Vedoucí zdravotnické pracoviště kraje
1957 Na chirurgické oddělení přichází MUDr. František Walczok s atestací z anesteziologie a resuscitace. Na gynekologii MUDr. Jan Skácel pověřen podáváním anestezie. Vybavení: Schimmelbuschova maska, anesteziologický přístroj Chirana – N 3, N 4, N 5
1.10.1958 Krajský ústav národního zdraví
1963 Zřízen na chirurgickém oddělení Útvar ústavního anesteziologa pod vedením dr. Walczoka, další dva lékaři MUDr. Jiří Dostál s chirurgickou atestací a MUDr. Jan Skácel s porodnicko-gynekologickou atestací. Zajišťovali anestezii na osmi operačních sálech za pomoci dalších vyškolených „amatérských“ anesteziologů Dr. Kaupa – hrudní chirurg, dr. Wolný – neurochirurg, dr. Šilhán – gynekolog, dr. Kopecký – chirurgPrvní anesteziologická konference v kraji
1966 Publikace: Skácel J., Walczok F., Dostál J.: Neuromuskulární blok s dechovou nedostatečností po streptomycinu. Prak. Lék., 46, 7, 1966Dostál J., Skácel J.: Vliv anestezie na novorozence při císařském řezu. Prak. Lék. 46, 12, 1966
1967 Vznik Anesteziologického oddělení pod vedením MUDr. Františka Walczoka
1968 Publikace: Skácel J., Rajner J.: Celková anestezie u tonzilektomií v sedící poloze s nasotracheální intubací. Prak. Lék. 49, 9, 1968Walczok F., Skácel J., Zemánek j.: Připomínky k léčebnému postupu při onemocnění tetanem. Prak. Lék. 48, 7, 1968.V článku autoři popisují období, kdy bez vybavení ventilační technikou, léčili nemocné s tetanem, z 21 jich zemřelo 17.V tomtéž období / v 60. letech/ byly na chirurgii prováděny operace mitrálních stenoz ve spolupráci s kardiology, akci sledovali na jediném monitoru Helige s možností defibrilace.
1969 Publikace: Skácel J., Walczok F., Drábek P.: Mozková karotická angiografie v celkovém znecitlivění. Prakt. Lék. 49, 7, 1969
1970 Publikace: Skácel J., Fišer Z., Hejda S.: mechanická ventilace plic v poloze na břiše během operace vyhřezlé meziobratlové ploténky. Rozhledy v chirurgii, 49, 4, 1970. Cena Společnosti anesteziologie a resuscitaceSeveromoravský kraj: 27 nemocnic, 42 anesteziologů
1.9.1970 Zahájení provozu lůžkového resuscitačního odděleníPrimář MUDr. Jan Skácel, 7 lékařů, 14 zdravotních sester. Vybavení: 6 monitorovaných lůžek, objemový ventilátor RO3, 2x tlakový Bird-Mark, narkotizační přístroj N-4
1972 Začátek spolupráce oddělení s IKEM v oblasti transplantologiePublikace: Skácel J., Řihošek M., Martincová M.: Methachalon – nové hypnotikum a jeho použití v premedikaci. Farmakoterapeutické zprávy, Spofa 18, 3, 1972
1973 Publikace: Skácel J., Přibyl B., Řihošek M., Sotorníková T.: Léčba tetanu na anesteziologickém a resuscitačním oddělení. Bratislavské listy, 66, 6, 1973. Problematika 60. a 70. let – léčba tetanu s ventilační technikou zachránila 40% nemocných vyšších věkových kategorií.Sotorníková T., Skácel J.: Ketalar v premedikaci popálených dětí. Základní problémy u popálených, Praha 1973
1975 Publikace: Skácel J., ViktoraP.:Diazepam inj. Spofa – Klinické zkušenosti. Farmakoterapeutické zprávy 24, 2, 1975
1979 Na oddělení pouze 5 lékařů
1980 7 lékařů po promoci + 5 lékařů s malou praxí zajišťovali 11 operačních sálůPublikace: Skácelová B., Skácel J.: Rentgenová diagnostika tracheálních stenoz. Čs.radiologie 34,1980.
1986 Celostátní konference Anesteziologická a resuscitační problematika u dětí
1988 Anesteziologická resuscitační klinika ILF
1989 Zřízeno středisko Letecké záchranné služby
1990 Severomoravský kraj: 27 nemocnic, 18 lůžkových oddělení A+R, 102 lůžek, 143 lékařů
1994 Otevření nového pracoviště ARK v Ostravě- Porubě
8.12.1994 Podání první anestezie na nově otevřených operačních sálech.
1.1.1995 Nové lůžkové resuscitační oddělení Porubě 6 lůžek
1996 Samostatná JIP pro děti v rámci ARK FN 6 lůžek
2001 Stěhování OPRIP do dětského pavilonu, ARK 11 lůžek
2012 Přednosta prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., KARIM
2014 Otevření nových lůžkových stanic : ORIM 1-4, celkem 23 lůžek

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání