Dospávací pokoj

Dospávací pokoj je nedílnou součástí Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny(KARIM). Jeho činnost byla zahájena v roce 1995. V současnosti je na lůžkách, rozdělených ve dvou podlažích, poskytována péče pacientům z více jak 16 operačních sálů a dalších přidružených diagnostických pracovišť. Na prvním dospávacím pokoji je 8 monitorovacích lůžek, na druhém pokoji je 5 monitorovacích lůžek. Svou kapacitou patří mezi největší a nejvytíženější v republice. Každým rokem je  poanestetická péče poskytnuta více jak 10 000 pacientům a trend v počtu pacientů spolu s rostoucí operativou nadále stoupá. Věková skladba pacientů na dospávacích pokojích zahrnuje všechny věkové kategorie. 
Na pracovišti funguje nepřetržitý provoz v návaznosti na poskytovanou anesteziologickou péči na centrálních operačních sálech a detašovaných pracovištích FNO.

Po ukončení operačního výkonu a vyvedení pacienta z anestezie je pacient převezen na dospávací pokoj, kde probíhá poanestetická péče. Pacient je v tomto období ohrožen nestabilitou krevního oběhu, nedostatečností dýchání, pooperačním krvácením, rozvojem bolesti a nevolnosti. Pozvolna se navrací vědomí, svalová síla a obnovují se fyziologické obranné reflexy. V časném pooperačním období dochází k postupnému metabolismu anestetik, analgetik a svalových relaxancií z organismu, které byly podány během výkonu.
Je nutný nepřetržitý dohled a monitorace životních funkcí. U každého lůžka se nachází monitor s obdobnými funkcemi jako monitor na operačním sále nebo stanicích KARIM. Kontinuálně se sleduje EKG křivka, hodnota krevního tlaku, dechová frekvence a křivka pulzní symetrie(parametr informující o nasycenosti krve kyslíkem). Dále se monitoruje úroveň vědomí a bolesti. Krevní ztráty do drénů jsou zapisovány v předepsaných intervalech do pooperačního záznamu pacienta.


K častým léčebným výkonům na dospávacím pokoji patří podávání tekutinových roztoků formou infuze, antiemetik(tj. léků proti nevolnosti), analgetik(léků proti bolesti), optimalizace tepelného komfortu pacienta a v neposlední řadě také oxygenoterapie(podání kyslíku maskou nebo nosními brýlemi). Po stabilizaci stavu, plné obnově vědomí a splnění všech předepsaných kritérií, včetně dostatečné zbavení bolesti, jsou pacienti přeloženi zpět na standardní oddělení k další péči. V ideálním případě nepřesahuje průměrná doba pobytu na dospávacím pokoji 90 minut.

Celková anestezie je v dnešní době bezpečná a v důsledku kontinuální monitorace jsou kritické situace na dospávacím pokoji naprosto raritní. V případě nutnosti je k dispozicii přístrojové a lékové vybavení umožňující zahájení a vedení  resuscitačních postupů pod dohledem lékaře KARIM. Díky poloze dospávacího pokoje, který je součástí komplexu centrálních operačních sálů jsou dostupné i další anesteziologické a chirurgické týmy.

Kromě péče o pacienty po operačních výkonech, patří mezi další úlohy dospávacího pokoje i příprava vybraných pacientů k operačnímu výkonu jako např. zajištění centrální žilní linky či katetru k regionální anestezii.

V průběhu let 2020-2022 byl dospávací pokoj na přechodnou dobu transformován na pracoviště intenzivní medicíny starající se o pacienty Covid pozitivní.


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
EmailJavaScript@@cGF2ZWwuc2V2Y2lrQGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
EmailJavaScript@@cmVuYXRhLnpvdWJrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@cGV0ZXIuc2tsaWVua2FAZm5vLmN6
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLmRpdmFrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLm1hY2FAZm5vLmN6
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
EmailJavaScript@@YWxlbmEubWF0bG92YUBmbm8uY3o%3D
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@bWFydGluLmt1dGVqQGZuby5jeg%3D%3D
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@c3lsdmllLm1ha292Y292YUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@aXZhbmEuaGxhZGthQGZuby5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání