Co je periferní nervová blokáda

 

Periferní nervová blokáda je jednou z metod jak pacientům zajistit úlevu od bolesti během operace a po operaci. Jedná se o injekci lokálního anestetika kolem nervu, který vede do oblasti operace. Tato injekce způsobí znecitlivění oblasti, ve které bude operace probíhat. Periferní nervový blok vede k úlevě od bolesti na dobu 4-48 hodin, v závislosti na tom, jaké lokální anestetikum použijeme, a kde se periferní nervová blokáda provádí.

Jak se periferní nervový blok provádí?
PNB může byt proveden:

 • Když jste při vědomí
 • Když jste pod vlivem sedativ (byly Vám podány léky, které způsobily, že se cítíte spavý, ale jste při vědomí)


Během celkové anestesie

 1. Zavedeme Vám tenkou plastikovou trubičku (kanylu) do vaší žíly na ruce či předloktí pro podávání infuze a léků
 2. Jestliže jste při vědomí, anesteziolog Vám pomůže dostat se do co nejlepší pozice pro PNB. Pak je důležité nehýbat se a zůstat v této pozici, když se periferní nervový blok provádí.
 3. Lokální anestetikum je aplikováno v malém rozsahu pod kůži, aby se kůže znecitlivěla
 4. Malá jehlička je pak zavedena přes tuto znecitlivělou kůži. Jehla je připojena ke speciálnímu zařízení (nervový stimulátor), který způsobí záškuby svalů ve chvíli, kdy je tato jehlička ve správné pozici = v blízkosti nervu. V poslední době se zavádí jehla pod kontrolou ultrazvuku, což umožní rychlejší správné zavedení jehly.
 5. 5) Lokální anestetikum se aplikuje do okolí nervu

Co budu cítit?
Zamýšlený efekt je znecitlivění operované oblasti. Někdy můžete vnímat dotyk, tlak a pohyb.

Jaké jsou výhody?

 • Větší úleva od bolesti ve srovnání s jinými metodami
 • Snížení potřeby silných léků proti bolesti (na bázi Morfinu), a s nimi spojených nežádoucích účinků
 • Kratší doba zotavení po operaci a rychlejší mobilizace

Jaké jsou vedlejší účinky a komplikace?
Dočasné poranění nervu ( 1 : 10 až 1 : 100). U 99% pacientů dochází k úplnému zotavení nervu, u většiny pacientů do 4 – 6 týdnů.
Trvalé poranění nervu je vzácné ( 1 : 4000). Pro srovnání - je pravděpodobnější, že Vás srazí auto na ulici a zemřete, než že u Vás dojde k trvalému poranění nervu po periferní nervové blokádě.
Je potřeba zvážit riziko a prospěch periferní nervové blokády, Váš anesteziolog Vám s tím může pomoci.

Co se stane, pokud se rozhodnu nemít periferní nervovou blokádu?
Je to Vaše volba. Nemusíte mít periferní nervový blok. Existují i jiné metody úlevy od bolesti, které můžete prodiskutovat s anesteziologem. Budeme se snažit zajistit Vám maximální dostupný komfort.

Co dělat, jestliže mám další otázky?

 • Ptejte se svého anesteziologa nebo sestry
 • Poradit Vám mohou i členové Acute Pain Service (služba pro léčbu boleti).

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání