Činnost pracovní skupiny

 

Plán činnosti pracovní skupiny je edukační činnost a implementace postupů pro prevenci sepse v intenzivní péči do ošetřovatelské praxe. Edukační činnost je realizovaná formou organizace Sympozia intenzivní péče v Ostravě a Postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči, který probíhá v rámci mezinárodního kongresu lékařských i nelékařských profesí Colours of Sepsis Ostrava. V rámci těchto mezinárodních setkání jsou prezentovány nejnovější informace týkající se problematiky prevence sepse v intenzivní péči. Současně jsou ve FN Ostrava pracovní skupinou pro prevenci sepse organizovány odborné semináře týkající se postupů pro prevenci sepse v klinické praxi. Tyto semináře - školící akce - jsou určeny staničním sestrám intenzivních lůžkových pracovišť, případně všem ostatním zájemcům - zaměstnancům FN Ostrava. Cílem těchto odborných setkání je definovat konkrétní problémy spojené s určitým výkonem - péčí ošetřovatelského personálu s ohledem na možný vznik infekce/sepse a sjednotit postupy a metody používané na všech intenzivních pracovištích nejen FN Ostrava.

 

Současně jsou prezentovány nejnovější poznatky v oblasti prevence sepse formou publikační aktivity členů pracovní skupiny. Základní doporučení pro implementaci postupů pro prevenci sepse byly shrnuty v knize autorů D. Streitová, R. Zoubková – Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče.

Odborný garant celé pracovní skupiny je lékař KARIM a hlavní koordinátor Colours of Sepsis Ostrava MUDr. Roman Kula, CSc.


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání