Cíle pracovní skupiny

 

Cíle pracovní skupiny

 • Edukační a výchovná činnost všech zdravotnických pracovníků oborů intenzivní medicíny
 • Organizace a zajištění odborných seminářů klíčových témat v oblasti prevence sepse
 • Mezioborová spolupráce: výměna zkušeností pracovišť intenzivní a resuscitační péče FNO, zajištění odborných stáží, povinný adaptační proces absolventů nastupujících na tyto pracoviště
 • Organizace Postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči jehož hlavním tématem je problematika prevence sepse z pohledu ošetřovatelské péče
 • Spolupráce v edukaci studentů v rámci pregraduálního i postgraduálního studia sester, začlenění problematiky sepse do osnov výuky specializačního vzdělávání, odborné praxe, volba diplomových prací na téma prevence sepse a nozokomiálních nákaz v oboru intenzivní péče
 • Vytvořit výchovně vzdělávací program (webové stránky, informační letáky)

 

Klíčová témata

 • Nozokomiální infekce - teoretický základ
 • Hygiena rukou zdravotnického personálu
 • Problematika ošetřování invazivních vstupů
 • Problematika pacientů na UPV, prevence VAP
 • Problematika výživy
 • Problematika ošetřování akutních a chronických ran
 • Problematika bakteriologických vyšetření

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání