Cíle pracovní skupiny

 

Cíle pracovní skupiny

 • Edukační a výchovná činnost všech zdravotnických pracovníků oborů intenzivní medicíny
 • Organizace a zajištění odborných seminářů klíčových témat v oblasti prevence sepse
 • Mezioborová spolupráce: výměna zkušeností pracovišť intenzivní a resuscitační péče FNO, zajištění odborných stáží, povinný adaptační proces absolventů nastupujících na tyto pracoviště
 • Organizace Postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči jehož hlavním tématem je problematika prevence sepse z pohledu ošetřovatelské péče
 • Spolupráce v edukaci studentů v rámci pregraduálního i postgraduálního studia sester, začlenění problematiky sepse do osnov výuky specializačního vzdělávání, odborné praxe, volba diplomových prací na téma prevence sepse a nozokomiálních nákaz v oboru intenzivní péče
 • Vytvořit výchovně vzdělávací program (webové stránky, informační letáky)

 

Klíčová témata

 • Nozokomiální infekce - teoretický základ
 • Hygiena rukou zdravotnického personálu
 • Problematika ošetřování invazivních vstupů
 • Problematika pacientů na UPV, prevence VAP
 • Problematika výživy
 • Problematika ošetřování akutních a chronických ran
 • Problematika bakteriologických vyšetření

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
EmailJavaScript@@cGF2ZWwuc2V2Y2lrQGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
EmailJavaScript@@cmVuYXRhLnpvdWJrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@cGV0ZXIuc2tsaWVua2FAZm5vLmN6
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLmRpdmFrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLm1hY2FAZm5vLmN6
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
EmailJavaScript@@YWxlbmEubWF0bG92YUBmbm8uY3o%3D
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@bWFydGluLmt1dGVqQGZuby5jeg%3D%3D
Sekretariát (referentka)
Soňa Olšovská
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@c29uYS5vbHNvdnNrYUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@aXZhbmEuaGxhZGthQGZuby5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání