Centrum léčby bolesti

 •  

  Pro objednání k vyšetření pacientů využijte přednostně dobu mezi 13.00 – 14.30 hod

   

  Centrum léčby bolesti se zabývá řešením komplikovaných chronických bolestivých stavů neonkologického a onkologického původu s racionálním využitím komplexní farmakoterapie, neinvazivních a invazivních algeziologických postupů.

  Léčba bolesti je založena na multidisciplinárním přístupu k nemocnému a spolupráci s dalšími klinickými obory (rehabilitace, neurologie, neurochirurgie, chirurgie, onkologie, psychologie, psychiatrie a další).

  Od roku 2010 je CLB KARIM FN Ostrava jedním z devíti neuromodulačních center v ČR, ve kterých jsou v indikovaných případech chronické neztišitelné bolesti pacientům implantována neurostimulační zařízení (míšní stimulace). Od roku 2020 je používána v léčbě bolesti i radiofrekvenční terapie.

  Od roku 2014 je CLB akreditovaným pracovištěm pro výuku v rámci nadstavbové specializace oboru Algeziologie.


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701

EmailJavaScript@@cGF2ZWwuc2V2Y2lrQGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705

EmailJavaScript@@cmVuYXRhLnpvdWJrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702

EmailJavaScript@@cGV0ZXIuc2tsaWVua2FAZm5vLmN6
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702

EmailJavaScript@@amFuLmRpdmFrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702

EmailJavaScript@@amFuLm1hY2FAZm5vLmN6
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794

EmailJavaScript@@YWxlbmEubWF0bG92YUBmbm8uY3o%3D
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702

EmailJavaScript@@bWFydGluLmt1dGVqQGZuby5jeg%3D%3D
Sekretariát (referentka)
Soňa Olšovská
Telefon+420 597 372 702

EmailJavaScript@@c29uYS5vbHNvdnNrYUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702

EmailJavaScript@@aXZhbmEuaGxhZGthQGZuby5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání