Vzdělávání

 

Chirurgická klinika zajišťuje pregraduální a postgraduální výchovu lékařů. Provádí výuku superspecializovaných chirurgických technik - pokročilých laparoskopických výkonů s užitím moderních přístrojů a instrumentaria. Podílí se na výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci i ostatních lékařských fakult v České republice.

 

Podílí se rovněž na teoretické i praktické výuce studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava.

 
 

Přednosta
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
Telefon+420 597 375 051
Emaillubomir.martinek@fno.cz
Primář
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 751
Emailales.foltys@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědeckovýzkumnou činnost
prof. MUDr.Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 701
Emailpeter.ihnat@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
prof. MUDr. Čestmír NEORAL, CSc.

Emailcestmir.neoral@upol.cz
Vrchní sestra
Mgr. Hana Horelová, MBA
Telefon+420 597 375 706
Emailhana.horelova@fno.cz
Sekretariát chirurgické kliniky
Mgr. Monika Hlaváček Ulmannová
Telefon+420 597 375 052
Emailmonika.ulmannova@fno.cz
Dokumentační pracovnice
Natálie Cichá
Telefon+420 597 375 015
Emailnatalie.cicha@fno.cz
Dokumentační pracovnice
Ivana Pytlíková
Telefon+420 597 375 705
Emailivana.pytlikova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání