Jednotka intenzivní péče Chirurgické kliniky FNO

 

Staniční lékař
MUDr. Jaroslav Kretek
Tel.: 597 372 640
Tel.: 597 372 641

Staniční sestra
Ilona Šašecí, DiS.
Tel.: 597 372 640
Tel.: 597 372 642

Umístění
1. poschodí monobloku

Návštěvní hodiny na jednotce intenzivní péče jsou možné po domluvě s ošetřujícím lékařem denně od 15:00 do 17:00 hod. Nedoporučují se v den operace pacienta, v dalších dnech pak, vzhledem k časným pooperačním stavům, jsou vhodné krátké návštěvy 1-2 osob.

Je vybavena 6 resuscitačními lůžky, moderními monitorovacími a diagnostickými přístroji včetně přístrojů pro umělou plicní ventilaci.

Jednotka je rozčleněna na čtyři boxy (2x 2 lůžka a 2x 1 lůžko).

Svým charakterem je zaměřena na:

  • léčbu náhle vzniklých, život ohrožujících stavů,
  • monitorování životních funkcí a léčbu jejich poruch v předoperačním i pooperačním období,
  • poskytování intenzivní péče pacientům po náročných chirurgických operacích z širokého spektra výkonů prováděných na chirurgické klinice.

Telefonické informace (pouze základní údaje) o aktuálním zdravotním stavu pacienta podá ošetřující lékař, a to jen kontaktní osobě, uvedené v příjmovém protokolu.

 
 
 
 

Přednosta
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
Telefon+420 597 375 051
Emaillubomir.martinek@fno.cz
Primář
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 751
Emailales.foltys@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědeckovýzkumnou činnost
prof. MUDr.Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 701
Emailpeter.ihnat@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
prof. MUDr. Čestmír NEORAL, CSc.

Emailcestmir.neoral@upol.cz
Vrchní sestra
Mgr. Hana Horelová, MBA
Telefon+420 597 375 706
Emailhana.horelova@fno.cz
Sekretariát chirurgické kliniky
Mgr. Monika Hlaváček Ulmannová
Telefon+420 597 375 052
Emailmonika.ulmannova@fno.cz
Dokumentační pracovnice
Cichá Natálie
Telefon+420 597 375 015
Emailnatalie.cicha@fno.cz
Dokumentační pracovnice
Ivana Pytlíková
Telefon+420 597 375 705
Emailivana.pytlikova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání