Aktuální informace o realizaci projektu z FM EHP/Norsko

Aktuální informace o realizaci projektu „Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu / Centre for operations of infection patiens and septic medicine“ - CZ 0156. Grant byl podpořen v rámci 3 výzvy FM EHP/Norsko.

Proběhl výběr dodavatelů na zajišťování publicity a managementu projektu.

Bylo realizováno výběrové řízení na výběr dodavatele pro realizaci akce vybudování Centra pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu a s vybraným uchazečem – firmou AKC konstrukce, s.r.o. vedoucí účastník Sdružení „AKC-MORYS" - byla uzavřena smlouva na realizaci předmětu plnění.

Z důvodu požadavku na provedení víceprací v rámci této akce byla dne 22. 3. 2011 vyhlášena veřejná zakázka: "Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu" - dodatečné práce nad rámec původního rozsahu plnění. Tato zakázka je vyhlášena v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a formou výzvy k podání nabídky je oslovován pouze jeden zájemce - firma AKC konstrukce, s.r.o. vedoucí účastník Sdružení „AKC-MORYS". Další informace jsou uvedeny na:

https://www.fno.cz/centrum-pro-operace-infekcnich-pacientu-a-septickou-medicinu-dodatecne-prace-nad-ramec-puvodniho-rozsahu-plneni

Aktuální informace o projektu

×
PředchozíDalší
Načítání