Přehled již realizovaných projektů

projekty-eu

Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Ostrava
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/01.00081
Účel projektu Účelem projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra s cílem zvýšit standard vybavenosti a zlepšit podmínky pro zajišťování specializované a superspecializované péče o pacienty.
Stav řešení projektu Fyzická realizace projektu byla ukončena, včetně závěrečného vyúčtování

Informace o projektu

Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Ostrava
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/01.00086
Účel projektu Účelem projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra s cílem zvýšit standard vybavenosti a zlepšit podmínky pro zajišťování specializované a superspecializované péče o pacienty
Stav řešení projektu Fyzická realizace projektu byla ukončena, včetně závěrečného vyúčtování

Informace o projektu

Název projektu FN Ostrava - Modernizace EIS s cílem racionálního využití finančních prostředků veřejného zdraví
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/03.06016
Účel projektu Účelem projektu je zavedení funkčního nástroje pro finanční a manažerské řízení FN Ostrava, tj. modernizace ekonomického informačního systému a nastavení řídících a kontrolních procesů, které zásadně ovlivňují nákladovost a kvalitu poskytované zdravotní péče.
Stav řešení projektu Fyzická realizace projektu byla ukončena, včetně závěrečného vyúčtování

Informace o projektu

Název projektu FN Ostrava - Modernizace NIS z hlediska zvýšení kvality poskytované péče a snížení bezpečnosti rizik
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/03.6010
Účel projektu Účelem projektu je modernizace procesu řízení a hodnocení kvality poskytované zdravotní péče zejména zvýšení kvality ambulantní péče, zkvalitnění práce lékařů a zdravotnických pracovníků.
Stav řešení projektu Fyzická realizace projektu byla ukončena, včetně závěrečného vyúčtování

Informace o projektu

Název projektu FN Ostrava - Modernizace a obnova v oblasti prevence nozokomiálních infekcí
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/02.06101
Účel projektu Účelem projektu je zajištění modernějšího, účinnějšího a především efektivnějšího provádění procesů dezinfekce a sterilizace prostřednictvím pořízeného přístrojového vybavení. Projekt rovněž umožní sledování a hodnocení výskytu nozokomiálních nákaz, jejich hodnocení a zavádění nápravných opatření
Stav řešení projektu Fyzická realizace projektu byla ukončena, včetně závěrečného vyúčtování

Informace o projektu

Název projektu FN Ostrava - Modernizace vybavení pro zdravotně postižené, chronicky nemocné a rehabilitaci
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/02.06103
Účel projektu Účelem projektu je zajištění moderního, funkčního a technologicky inovovaného přístrojového vybavení, které při včasně zahájeném, intenzivním a komplexně řízeném rehabilitačním procesu umožní zkrátit dobu hospitalizace, odvrátit komplikace a zlepšit soběstačnost pacientů se snahou o jejich navrácení do aktivního života
Stav řešení projektu Fyzická realizace projektu byla ukončena, včetně závěrečného vyúčtování

Informace o projektu


Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Popáleninového centra FN Ostrava
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/05.06579
Účel projektu

 

Globálním cílem projektu je modernizace a obnova ZT vedoucí k rozšíření a zkvalitnění péče o pacienty s termickým traumatem ve FNO. Realizace projektu generuje přínosy ve všech fázích zdravotní péče od diagnostiky, přes operace, až po pooperační péči díky modernizaci vybavení operačních a zákrokových sálů a jednotek intenzivní a resuscitační péče

 

Stav řešení projektu Fyzická realizace projektu byla ukončena, včetně závěrečného vyúčtování

Informace o projektu

Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Ostrava
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/05.06568
Účel projektu Účelem projektu je pořízení přístrojového vybavení vedoucího ke zkvalitnění poskytované kardiovaskulární péče ve FNO a zajištění modernizace a obnova vybavení Kardiocentra FNO. Projekt rovněž umožní zvýšení kvality poskytované péče v oblasti kardiovaskulárních chorob, přispěje k dosažení optimální vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování specializované péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami
Stav řešení projektu Fyzická realizace projektu byla ukončena, včetně závěrečného vyúčtování

Informace o projektu

Šance pro Váš rozvoj

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

×
PředchozíDalší
Načítání