Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie

 

Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava zajišťuje superspecializovanou péči o pacienty s termickým úrazem (tepelným i chladovým) na všech úrovních diferencované péče a ve všech věkových kategoriích, včetně následné dispenzarizace a rekonstrukčních výkonů. Zajišťuje péči pro Moravskoslezský kraj, části Zlínského a Olomouckého kraje a dle potřeby i ostatní části republiky. Oddělení léčí také úrazy elektrickým proudem, poleptání, poúrazové kožní defekty, chronické kožní defekty (dekubity a bércové vředy vyžadující chirurgickou léčbu), alergickou exfoliativní dermatitidu (Lyellův syndrom a Stevens-Johnsův syndrom) a některé kožní tumory.

Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie se nachází na samostatném podlaží, nedochází tak ke křížení provozu s jinými pracovišti a snižuje se riziko přenosu nemocničních nákaz.

Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie je tvořeno přijímacím traktem, jednotkou intenzivní péče, 2 standardními lůžkovými jednotkami a operačním traktem.


Primář
MUDr. Hana Chaudhary
Telefon+420 597 372 787
Emailhana.chaudhary@fno.cz
Vrchní sestra
Ludmila Vidlářová
Telefon+420 597 372 805
Emailludmila.vidlarova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 802
×
PředchozíDalší
Načítání