Ústav  laboratorní medicíny získal akreditaci  dle normy 15189:2013  pro vyšetření v klinické biochemii, hematologii, klinické farmakologii, v alergologii a v klinické imunologii.