Operační trakt

  • Operační trakt je oddělen od ostatních operačních sálů nemocnice z důvodu zabránění přenosu nemocničních nákaz. Je tvořen předsálím, určeným k odstraňování obvazů a provádění převazů popálených pacientů, a vlastním operačním sálem. Zde probíhají veškeré operační výkony u popálených pacientů (zejména chirurgické odstranění mrtvé kůže, kožní přenosy ke krytí popálených částí, aplikace umělé kůže Integra), rekonstrukční výkony jizev po popálení, operace chronických kožních defektů, dekubitů a některých kožních nádorů. Příjmový operační sál je prostorově oddělen od operačního sálu Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie a má přímou návaznost na jednotku intenzivní péče. Zde probíhá primární ošetření a zajištění pacienta přijímaného na JIP.


 

Primář
MUDr. Hana Chaudhary
Telefon+420 597 372 787
Emailhana.chaudhary@fno.cz
Vrchní sestra
Ludmila Vidlářová
Telefon+420 597 372 805
Emailludmila.vidlarova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 802
×
PředchozíDalší
Načítání