Lůžková část

 

Standardní lůžkové jednotky

Dvě standardní lůžkové jednotky po 12 lůžkách jsou určeny pro pacienty, kteří jsou indikováni k léčbě za hospitalizace nebo jsou doléčováni po překladu z JIP. Na standardní lůžkové jednotce je poskytována komplexní péče o popálené pacienty včetně rehabilitace, o pacienty po rekonstrukčních operačních výkonech po popálení, po operacích dekubitů a některých kožních nádorů a o pacienty s chronickými kožními defekty léčené metodou VAC (metoda založená na vytvoření podtlaku zlepšující hojení). Hospitalizováni bývají i pacienti s jizvami po popálení k léčbě biostimulačním či cévním laserem.

 

Standardní lůžková jednotka B

Kontakt:
597 372 809
597 372 810


Umístění:
Budova L
Lůžkový monoblok, 1. podzemní podlaží

Vyhledat na mapě

Standardní jednotka B je primárně určena pro dětské pacienty (obvykle s doprovodem rodiče) a pro ženy.

Informace pro rodiče hospitalizovaných dětí

Co vzít s sebou
Návštěvy
Školní výuka dětí
Volnočasové aktivity

Nabídka nadstandardního ubytování

 

Standardní lůžková jednotka C

Kontakt:
597 372 815
597 372 816 


Umístění
: Budova L
Lůžkový monoblok, 1. podzemní podlaží

Vyhledat na mapě

Standardní jednotka C je primárně určena pro muže, 4 pokoje lůžkové jednotky C jsou technicky upraveny pro případné alternativní umístění lůžek JIP.

 

 

 

Jednotka intenzivní péče

Kontakt:
597 372 790
597 372 791 


Umístění
: Budova L
Lůžkový monoblok, 1. podzemní podlaží

Vyhledat na mapě

Jednotka intenzivní péče je tvořena šesti jednolůžkovými boxy a má návaznost na příjmový operační sál. Je určena pro hospitalizaci těžce a kriticky popálených dospělých i dětských pacientů a pacientů Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie s přítomným nebo hrozícím selháváním životních funkcí. Přístrojové a technické vybavení umožňuje provádět veškerou přístrojovou podporu a monitoraci základních životních funkcí jako jsou umělá plicní ventilace ( s výjimkou umělé ventilace u malých dětí, které jsou hospitalizovány na Dětské klinice), eliminační metody ("očišťování krve") nebo invazivní monitorování hemodynamiky.

Boxy JIP jsou vybaveny klimatizací s laminárním prouděním sterilního, vlhkostně a teplotně regulovaného vzduchu. Klimatizace zajišťuje, že prostředí těchto boxů je srovnatelné s prostředím operačního sálu. S ohledem na nebezpečí přenosu nemocničních nákaz jsou návštěvy u pacientů na JIP umožněny jen v indikovaných případech po převlečení do operačního prádla, s ústenkou a po desinfekci rukou v odpoledních hodinách. Základní informace jsou příbuzným poskytovány telefonicky.

 


 

×
PředchozíDalší
Načítání