Informace o realizaci projektů z Norských fondů

logo_norsko

Pozvánka na slavnostní zakončení projektů

Pozvánka na tiskovou konferenci k projektům

 

1. „Prevence dětských úrazů FN Ostrava"

Dokumentace k projektu

Cílovým stavem jednotlivých aktivit projektu je vznik preventivních buněk, jejich vybavení a zajištění fungování. Jedná se o vytvoření nových prostor v traumatologickém centru pro dětské pacienty úpravou stávajících prostor pro vznik trauma buněk a dále úprava prostor na Klinice dětského lékařství. Celkem vzniknou 4 pracoviště, která budou dále v rámci projektu vybavena potřebným mobiliářem, výpočetní technikou, rehabilitačními přístroji a pomůckami a přístroji pro diagnostiku. Součástí projektu jsou rovněž vzdělávací programy a to jak pro vzdělávání zdravotnických pracovníků, tak i pro pacienty a jejich rodiče.

 

2. „Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku FN Ostrava"

Dokumentace k projektu

Cílovým stavem aktivit projektu je zefektivnění sekundární a terciární prevence u dětí s „riziky raného věku" i u dětí s dalšími zdravotními problémy. Jednotlivá pracoviště budou v rámci projektu vybavena potřebnými přístroji a zdravotnickou technikou. Součástí projektu jsou rovněž vzdělávací programy a to jak pro vzdělávání zdravotnických pracovníků, tak i pro pacienty a jejich rodiče.

 

3. „FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči"

Dokumentace k projektu

Cílem projektu je vybudování moderního denního stacionáře s kapacitou 10 míst v úzkém propojení s úsekem ambulantní péče a uplatnění postupů ucelené psychiatrické rehabilitace spolu se systémem zajištění plynulého přechodu mezi jednotlivými fázemi léčby. Zřízení denního stacionáře uplatňujícího systém ucelené rehabilitace v úzkém sepětí s moderním a na bezpečí orientovaným ambulantním traktem umožní zkrátit celkovou délku hospitalizace a usnadní návrat pacientů do civilního života. Součástí projektu jsou rovněž vzdělávací programy.

 

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907

http://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-2196