„Prevence dětských úrazů FN Ostrava"

logo_norsko

Realizace projektu a plnění původního harmonogramu je ve skluzu. Byla nám však schválena žádost o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2016. Na základě tohoto prodloužení pokračuje realizace v souladu s upraveným harmonogramem.

Jednotlivé aktivity jsou plněny. U aktivity služby-vzdělávání probíhají vzdělávací akce organizované FNO a také účast našich pracovníků na vzdělávacích akcích mimo FNO. Klinika léčebné rehabilitace uspořádala několik speciálních certifikovaných kurzů, zaměřených na různé oblasti rehabilitace a používání speciálních pomůcek při rehabilitaci. Oddělení traumatologie pořádalo ve dnech 4. – 6.11.2015 Mezioborové sympozium dětských chirurgů, traumatologů a fyzioterapeutů v Beskydském hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Dále pokračují práce na přípravě vzdělávacích tiskovin a videí.

V rámci plnění ostatních aktivit, které zajišťují také pracovníci ostatních útvarů, probíhá příprava zadávacích dokumentací pro výběrová řízení na pořízení přístrojů a vybavení a dále probíhá příprava stavebních prací nových traumabuněk.

Současný stav plnění jednotlivých aktivit nasvědčuje tomu, že všechny budou řádně splněny a cíle projektu budou naplněny.

Název projektu Prevence dětských úrazů FN Ostrava
Anglický název projektu Child Accident Prevention FN Ostrava
Program
CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Programová oblast PA 27-2 - Prevence dětských úrazů
Výsledek projektu Rozvoj primární a sekundární péče zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku
Registrační číslo projektu
NF-CZ11-OV-1-014-2015
Řešení projektu Pořízení předmětného vybavení je řešeno formou veřejných zakázek na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

 


Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant from Norway.

Zpět