„FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči"

logo_norskoRealizace projektu probíhá v souladu s upraveným harmonogramem, který vychází ze schválené změny a prodloužení realizace do 30.dubna 2017. Téměř všechny aktivity projektu jsou již splněny. Zbývá pouze dokončit aktivitu dodávky, v rámci které je pořizováno vybavení stacionáře. Současný stav plnění jednotlivých aktivit projektu nasvědčuje tomu, že budou všechny řádně splněny a cíle projektu budou naplněny.

Samotný stacionář byl úspěšně stavebně dokončen a 18. října 2016 proběhla kolaudace. V současné době slouží stacionář také jako lůžkové oddělení psychiatrie, a to z důvodu celkové rekonstrukce objektu kliniky TRN, kde původně oddělení psychiatrie sídlilo. V návaznosti na tuto skutečnost nám byly schváleny také změny indikátorů projektu, včetně termínu k jejich dosažení do 31. 7. 2017.

Podrobnější informace k některým činnostem v rámci projektu jsou na předchozí stránce v dokumentaci k projektu.

Informace o projektu

Název projektu SFN Ostrava – Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Anglický název projektu FN Ostrava Building - care center for comprehensive rehabilitation in mental health care
Číslo a název programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Výsledek projektu Zlepšení péče o duševní zdraví
Registrační číslo projektu
NF-CZ11-OV-2-033-2015
Řešení projektu Pořízení předmětného vybavení je řešeno formou veřejných zakázek na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

 


Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant from Norway.

Zpět