„FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči"

logo_norskoRealizace projektu a plnění původního harmonogramu je ve skluzu. Byla nám však schválena žádost o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2016. Na základě tohoto prodloužení pokračuje realizace v souladu s upraveným harmonogramem.

Jednotlivé aktivity jsou plněny. Stěžejní aktivitou celého projektu je stavba stacionáře, která byla zahájena. Vítězem výběrového řízení se stala firma Vítkovice Revmont a.s., IČ 258 28 258 a vysoutěžená cena činí 33 625 188,52 Kč včetně DPH. V současné době stavba probíhá a předpokládaný termín ukončení je 17.9.2016. U aktivity služby-vzdělávání probíhá účast pracovníků psychiatrie na vzdělávacích akcích mimo FNO a probíhají také akce ve spolupráci s partnery projektu.

V rámci plnění ostatních aktivit, které zajišťují také pracovníci ostatních útvarů, probíhá příprava zadávacích dokumentací pro výběrová řízení na pořízení přístrojů a vybavení.

Současný stav plnění jednotlivých aktivit nasvědčuje tomu, že všechny budou řádně splněny a cíle projektu budou naplněny.

Název projektu SFN Ostrava – Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Anglický název projektu FN Ostrava Building - care center for comprehensive rehabilitation in mental health care
Číslo a název programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Výsledek projektu Zlepšení péče o duševní zdraví
Registrační číslo projektu
NF-CZ11-OV-2-033-2015
Řešení projektu Pořízení předmětného vybavení je řešeno formou veřejných zakázek na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

 


Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant from Norway.

Zpět