Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku FN Ostrava

logo_norsko

Realizace projektu a plnění původního harmonogramu je ve skluzu. Byla nám však schválena žádost o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2016. Na základě tohoto prodloužení pokračuje realizace v souladu s upraveným harmonogramem.

Jednotlivé aktivity jsou plněny. U aktivity služby-vzdělávání probíhají vzdělávací akce organizované FNO a také účast našich pracovníků na vzdělávacích akcích mimo FNO.

Jednotlivé kliniky a oddělení zapojené do projektu plní své úkoly. Jsou to Klinika léčebné rehabilitace, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Oční klinika a Oddělení neonatologie, kde pokračují práce na přípravě vzdělávacích tiskovin a videí. Téměř všechna jsou již hotova a připravena do tisku.

V rámci plnění ostatních aktivit, které zajišťují také pracovníci ostatních útvarů, probíhá příprava zadávacích dokumentací pro výběrová řízení na pořízení přístrojů a vybavení.

Současný stav plnění jednotlivých aktivit nasvědčuje tomu, že všechny budou řádně splněny a cíle projektu budou naplněny.

Název projektu Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku FN Ostrava
Anglický název projektu Prevention of the consequences of disease and health problems in childhood FN Ostrava
Program
CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Programová oblast PA 27-3 - Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku
Výsledek projektu Rozvoj primární a sekundární péče zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku
Registrační číslo projektu
NF-CZ11-OV-1-018-2015
Řešení projektu Pořízení předmětného vybavení je řešeno formou veřejných zakázek na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

 


Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant from Norway.

Zpět