Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111
CZE ENG

GALERIE ŽIVOT

V květnu roku 2001 vznikla v nově zrekonstruovaných prostorách Krevního centra FN Ostrava "Galerie ŽIVOT". Záměrem vytvoření galerie bylo oživit prostory čekáren dárců krevních složek a zároveň dát prostor a možnost veřejné prezentace fotografií profesionálním i amatérským fotografům.

Galerii je možné navštívit od pondělí do pátku, vždy v době, kdy probíhají odběry.


Robert Šafarčík, od 20.1. do 30.4.2017

Robert Šafarčík (*1982) je ostravský umělec, který za 15 let své dosavadní tvůrčí činnosti absolvoval řadu úspěšných výstav v České republice. Na současné ostravské výtvarné scéně vyniká především originalitou výtvarného projevu, neotřelými uměleckými postupy a výrazným malířským gestem. Jelikož není poznamenán institucionální představou o umění (nevystudoval malbu, ani nedokončil studia oboru dějin umění), která často k formování umělce při studiu na výtvarné škole patří, je schopen svobodně nakládat s náměty a jejich interpretacemi. Způsobem malby, její surovostí, prací s barevnou hmotou, či experimenty s technikou malby i materiály, odkazuje na vizuální jazyk graffiti, expresionistickou linii poválečného umění a především strukturální abstrakci, dominující českému umění 60. let, o němž autor sám soudí, že dosud nebylo překonáno z hlediska uměleckých postupů.

Ačkoliv 60. léta tvoří pro Roberta zásadní inspirační zdroj, nevnímá jej jako svazující a v malbě inklinuje k vizuálnímu vyjadřování současnosti. Pohyb, dynamika, gesto, směřování, expanze jsou pojmy, které ve své tvorbě cíleně naplňuje. Nezvyklá kombinace postupů i materiálů při procesu tvorby je znakem konfrontace s tradiční malbou, jakkoliv ji autor respektuje, a je obrazem postmoderního hledání a pronikání za tuto hranici. Signifikantní je pro jeho malířskou tvorbu především suverénní prudké malířské gesto jako spontánní záznam situace, zachycení emocí a energie momentálního okamžiku. V bezprostředním malířském vyjádření se projevuje jako násobení struktur malby, autor kombinuje zdánlivě nekombinovatelné: olejové barvy s aerosolem, spreji, fixy, drobnými ready-mades apod. Z hlediska obrazové struktury je však účinek na diváka pečlivě promýšlen; autor se často ke svým dílům vrací a opakovaně je přepracovává, aby dosáhl zamýšleného účinku. Vizuální strategie Roberta Šafarčíka je založena na snaze vyvolat v divákovi emoce, provokovat jeho reakci na umělecké dílo. Často zpracovává náměty z každodenní reality, v návaznosti na bytostnou potřebu reflektovat život sám v jeho proměnlivosti, což svědčí o jeho dynamické osobnosti, ale rovněž o touze neustále se vyvíjet.

Na výstavě prezentuje výběrový soubor malířových děl z posledního let, reprezentující výrazný stylový, námětový ale i obsahový a řemeslný posun autora, dokumentující jeho umělecké zrání. Na výstavě je zastoupena malba, zkoumající vizuální interakci znaků a geometrických tvarů na obrazové ploše, dále díla uvolněnějšího rukopisu, v nichž nechybí smysl pro humor, ironii i existenciální odkazy. V nejnovějších pracích tak můžeme sledovat programové zklidnění, které se odráží ve volbě umírněnějších a propracovanějších kompozic, umožňující divákovi prožít obsahovou složku díla.

 

 

ARCHIV