Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111
CZE ENG

Domácí řád

Domácí řád je závazný pro všechny nemocné, kteří se léčí ve Fakultní nemocnici Ostrava. Žádáme pacienty o dodržování následujících pokynů:

Se souhlasem ošetřujícího lékaře lze na některých klinikách a odděleních používat vlastní prádlo ze předpokladu, že je zaručena jeho potřebná výměna. Máte-li u sebe větší peněžní hotovost nebo cenné předměty, doporučujeme, abyste je proti potvrzení předali do úschovy. Nemocní jsou povinni odevzdat do úschovy PČR zbraně dle instrukcí zdravotnických pracovníků! Pacienti jsou povinni informovat o přinesených lécích ošetřujícího lékaře, který rozhodne o tom, zda tyto léky odevzdají proti potvrzení do úschovy.

Máte právo na čisté lůžko, ale máte také povinnost udržovat čistotu. Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby, minimálně však jedenkrát týdně.

Udržujte čistotu ve všech prostorách nemocnice, ať už v interiéru nebo exteriéru.

Stravu a dietu určuje ošetřující lékař. Je ve vašem zájmu, abyste dodržovali dietní doporučení a zbytečně nenarušovali průběh léčení, protože strava je součástí léčby! Ležícím pacientům je podávána strava u lůžka. Chodící pacienti se stravují v jídelnách. Je zakázáno přinášet a požívat v nemocnici alkoholické nápoje všeho druhu!

Kouření je v nemocnici zakázáno!

Nerušte ostatní nemocné hlučným chováním. Od jedenadvacáté hodiny večerní do šesté hodiny ranní musí být dodržován noční klid. Žádáme vás také o dodržování poledního klidu od 12 do 14 hodin. Upozorněte na nutnost dodržování tohoto režimu také své příbuzné a blízké.

Pokud máte povoleny vycházky, dodržujte dobu a prostory k vycházkám vyhrazené. Svůj odchod hlaste předem sestře na klinice nebo oddělení. Je zakázáno se z nemocnice vzdalovat bez povolení lékaře.

Šetřete nemocniční zařízení a inventář. Pokud způsobíte škodu, bude vám předepsána k úhradě.

Návštěvní doba je na všech klinikách a odděleních stanovena denně od 15 do 18 hodin. Mimo tuto dobu je možno navštívit pacienta pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře. Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné brát na návštěvy pacientů děti ve věku do 10 let. Na anesteziologicko-resuscitační klinice a na jednotkách intenzivní péče jsou návštěvy povoleny jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Ze zdravotních důvodů jsou na klinice infekčního lékařství a v popáleninovém centru povoleny návštěvy pouze ve vyhrazených prostorách.

Zprávy o zdravotním stavu nemocných podávají ošetřující lékaři nebo přednostové klinik a primáři oddělení.

Naše nemocnice zabezpečuje pro své pacienty také knihovnickou službu. Po dobu pobytu si můžete na jednotlivých klinikách a odděleních bezplatně zapůjčit knihy. Informace podá ošetřující sestra.

V případě vzniku požáru v nemocnici nebo jiné nepředvídané situaci zachovejte klid a řiďte se pokyny zaměstnanců nemocnice.

Informace o službách poskytovaných za přímou úhradu podá příjmová ambulance.

Před ukončením léčebného pobytu jste povinni všechny poplatky za poskytnuté služby vyúčtovat.

Při propuštění z nemocnice odevzdejte všechny zapůjčené předměty. Bude vám vydáno vaše šatstvo, prádlo a ostatní věci, které jste na oddělení centrálního příjmu dali do úschovy.

Žádáme vás, abyste přistupovali k léčbě s aktivním zájmem o své zdraví a s důvěrou ve schopnosti a odbornost našich lékařů i sester. Předpokladem úspěšné léčby je navázání vzájemného vztahu důvěry a spolupráce mezi pacientem a zdravotnickým personálem.

Věříme, že budete s poskytnutou péčí a všemi dalšími službami spokojeni a po ukončení léčby nadále zachováte naší nemocnici svou přízeň.

Kde nás najdete?

 
ADRESA

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
IČ: 00843989          DIČ: CZ 00843989
GPS: 49° 49' 36" N / 18° 09' 40" E
Tel.: 59 737 11 11, E-mail: fno@fno.cz

Návštěvní hodiny

Denně od 15.00 do 18.00 hod.

Mapa areálu