Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111
CZE ENG

O Oddělení lékařské genetiky

Oddělení lékařské genetiky má výjimečné postavení v rámci FN Ostrava svým nadregionálním významem vyplývajícím ze spádové oblasti Moravskoslezského regionu. Naše oddělení nabízí genetické poradenství a provádí specializovaná vyšetření cytogenetická, molekulárně cytogenetická a molekulárně genetická, jak ve spolupráci se svými laboratořemi cytogenetiky a molekulární genetiky, tak i s laboratořemi v celé České republice i zahraničí. Základním rysem oboru je preventivní zaměření. Jde o multidisciplinární obor, jehož výsledky se promítají do všech oborů lékařské péče. Spolupracujeme s lékaři mnoha odborností. Zabýváme se diagnostikou vrozených vývojových vad, poruch vývoje v dětském věku (opožděný psychomotorický vývoj, mentální retardace, pervazívní vývojové poruchy, endokrinologické poruchy apod.), monogenních chorob, onkologických, neurologických a neurodegenerativních onemocnění aj. Velkou část našich klientů tvoří těhotné a páry plánující těhotenství, zabýváme se také diagnostikou poruch plodnosti, dále plánováním těhotenství u párů s nosičstvím genetických onemocnění, rodinnou zátěží či v příbuzenském vztahu.

Laboratoř Oddělení lékařské genetiky je akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2013.  Osvědčení

Široké spektrum nabízených vyšetření je optimalizováno v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru lékařské genetiky. Laboratorní příručka

Naše oddělení je součástí Centra prenatální diagnostiky FN Ostrava společně s Porodnicko- gynekologickou klinikou a Oddělením dětské a prenatální kardiologie Kliniky dětského lékařství.

Jsme také jedno z center, kde nabízíme vyšetření PRENASCEN. Jedná se o novou metodu neinvazivního vyšetření Downova, Edwardsova a Patauova syndromu a některých dalších chromozomálních vad včetně vad pohlavních chromozomů z krve matky.

K našemu vyšetření nemusíte mít žádné lékařské doporučení.

 

NA TOMTO PRACOVIŠTI PROBÍHÁ VÝZKUMNÝ PROJEKT v rámci dotačního programu: "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013"

Název projektu: "Diagnostika příčin mentální retardace u dětí metodou celogenomových mikroarrayí"

Klikněte pro více informací
Objednání k vyšetření 597 373 121

Primář

MUDr. Eva Šilhánová

Tel: 597 372 527
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Romana Kaniová

Tel: 597 373 230
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript