Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

POSLÁNÍ

Chceme poskytovat špičkové služby našim pacientům v širokém spektru medicínských oborů. Budeme zajišťovat komplexní zdravotní péči společnými týmy renomovaných odborníků. Chceme být nejlepší nemocnicí v České republice. Budeme vytvářet image vynikající, spolehlivé, bezpečné a přátelské nemocnice. Budeme vychovávat mladé lékaře, rozvíjet vědecko-výzkumnou činnost a její výsledky přenášet do péče o pacienty. Náš úspěch chceme postavit na vzdělaných a motivovaných zaměstnancích. Základní podmínkou našeho rozvoje a růstu jsou pozitivní ekonomické výsledky a jejich trvalé zlepšování.

Základní hodnoty

  1. Základním cílem našeho úsilí je kvalitně léčený a spokojený pacient.
  2. Pozitivní ekonomické výsledky jsou nezbytné k našemu dalšímu rozvoji.
  3. Chceme, aby se naši zaměstnanci plně realizovali při zajímavé práci a snažili se být nejlepší ve všem, co dělají.
  4. Je pro nás samozřejmé chovat se slušně ke klientům i k sobě navzájem. Vstřícná spolupráce jednotlivců i týmů je podmínkou našeho úspěchu.
  5. Jsme loajální k nemocnici.
×
PředchozíDalší
Načítání