Pohotovostní psychiatrická ambulance

 

Standardní lékařská péče v případě psychických potíží

V případě, že u člověka dojde ke zhoršení psychického stavu natolik závažnému, že podle něj vyžaduje asistenci lékaře, a tedy především léčbu psychofarmaky, vyhledá nejlépe ošetření u svého praktického lékaře. Praktický lékař je kompetentní diagnostikovat a zahájit léčbu velké většiny duševních onemocnění. Praktický lékař zná svého pacienta a naopak, navíc je možné jej navštívit bez zbytečného prodlení. Jinou možností je obrátit se na kteroukoliv psychiatrickou ambulanci s žádostí o přijetí do péče, vzhledem k přetížení psychiatrických ambulancí je však potřeba očekávat termín pro návštěvu v odstupu několika týdnů, případně i měsíců. Proto je vhodno využít ošetření u praktického lékaře, který může léčbu zahájit standardním postupem a teprve v případě její neúspěšnosti konzultovat psychiatra, objednat pacienta do psychiatrické ambulance nebo kdykoliv v průběhu léčby konstatovat natolik závažný stav, že pacienta odešle k okamžitému ošetření do pohotovostní psychiatrické ambulance. Ta je určena pouze pro osoby, jejichž léčba nesnese odkladu.

V případě, že dojde ke zhoršení psychického stavu u pacienta již psychiatricky léčeného, je žádoucí, aby se v nejkratším čase dle ordinačních hodin spojil se svým ošetřujícím ambulantním psychiatrem a domluvil se na dalším postupu. Tím může být např. jen telefonicky doporučená úprava medikace, objednání na dřívější kontrolu či odeslání k jinému specialistovi, příp. do pohotovostní psychiatrické ambulance. Tam by již léčený pacient měl směřovat pouze ve skutečně neodkladném stavu, protože péče zde poskytnutá bude s ohledem na neznalost pacientovy historie a jeho následný návrat do registrující psychiatrické ambulance schématičtější a méně cílená.

Akutní pomoc v případě psychických potíží

  • Stačí Vám si s někým promluvit telefonicky o svých problémech? Můžete zkusit Linku důvěry Ostrava (https://www.mnof.cz/linka-duvery)
  • Dostali jste se do problematické životní situace, která na Vás negativně psychicky působí? Můžete navštívit Krizové centrum Ostrava, které je dostupné non-stop a jeho odborný tým poskytuje krizové intervenční služby a případně i možnost krátkodobého pobytu (https://www.kriceos.cz/)
  • Jste ve špatném psychickém stavu a očekáváte léčbu psychofarmaky, případně hospitalizaci v některém psychiatrickém zařízení? Pokud jste z Ostravy, obraťte se pohotovostní psychiatrickou ambulanci ve FN Ostrava (jste-li z okresu Karviná – kontaktujte NsP Havířov, jste-li z okresu Frýdek-Místek – kontaktujte CNS-Centrum Třinec, jste-li z okresů Nový Jičín, Opava či Bruntál – kontaktujte Psychiatrickou nemocnici Opava).

 

Pohotovostní psychiatrická ambulance FN Ostrava

V případě, že u dosud psychicky zdravého člověka nebo již psychiatricky léčeného pacienta dojde k prudkému zhoršení zdravotního stavu, jehož řešení nesnese odkladu, protože by mohlo dojít v řádu hodin k závažnému poškození pacienta či jeho okolí (hrozí sebevražda, úraz pacienta s ohledem na jeho zmatené jednání, napadení jiné osoby apod.) je možné vyhledat ošetření v pohotovostní psychiatrické ambulanci Fakultní nemocnice Ostrava.

Tato pohotovostní ambulance je od 1.8.2021 dostupná nonstop. V pracovních dnech a standardní pracovní době je důrazně doporučena návštěva se zprávou a vyjádřením praktického lékaře, v mimopracovní době je možné se do ní dostavit i bez doporučení. Praktický lékař ve zprávě doplní řadu zdravotních informací, které jsou pro poskytnutí kvalifikované lékařské péče nezbytné a které pacient v psychicky zhoršeném stavu není schopen vždy sdělit v dostatečném rozsahu. Praktický lékař rovněž může převzít léčbu svého pacienta a do pohotovostní psychiatrické ambulance jej neodesílat.

Pohotovostní psychiatrická péče u pacientů již psychiatricky léčených se obvykle zaměřuje především na posouzení nutnosti akutní psychiatrické hospitalizace, případně aplikace klidnící medikace (nejčastěji injekce) a ve výjimečných případech na úpravu stávající medikace. K té dochází nejčastěji v případě nedostupnosti vlastního ošetřujícího psychiatra (dlouhodobá dovolená, nemocenská apod.), jinak je pacient odkázán na časnou návštěvu svého psychiatra, jehož zásah do léčby je s ohledem na znalost pacientovy nemoci cílenější.

U pacientů s neodkladným stavem, dosud psychiatricky neléčených, se pohotovostní psychiatrická ambulance zaměřuje na diagnostiku a plnohodnotné zahájení léčby. Pacient je již při první návštěvě vyzván, aby se objednal do psychiatrické ambulance v místě svého bydliště pro další pokračování léčby, přičemž v období do zahájení této léčby je přechodně zván na kontroly a léčen v pohotovostní psychiatrické ambulanci FN Ostrava. Tam však nemůže zůstat léčen trvale, protože by došlo k zaplnění kapacity pohotovostní ambulance dlouhodobými pacienty a absentoval by prostor pro pacienty ve zhoršeném stavu.

Pohotovostní psychiatrická ambulance nemůže nahrazovat standardní odkladnou péči, a to ani v případě nespokojenosti pacienta s objednacími termíny v jiných ambulancích. Pohotovostní psychiatrická ambulance je omezena jedním přítomným psychiatrem a zvl. v mimopracovní době rovněž dostupností některých doplňkových vyšetření. V případě potřebnosti ošetření v pohotovostní psychiatrické ambulanci je proto primárně doporučena její návštěva ve standardní pracovní době.

Příklady stavů, pro něž je pohotovostní psychiatrická ambulance určená:

  • sebevražedné tendence
  • agresivní jednání způsobené duševní nemocí
  • zmatené jednání způsobené duševní nemocí, které může přivodit osobě zranění
  • nezvladatelný strach o život
  • náhlý rozvoj zmatenosti, bludů či halucinací, které významně ovlivňují jednání člověka
  • závažné odvykací stavy po vysazení návykových látek aj.

Naopak pohotovostní psychiatrická ambulance není určena pro stavy, jejichž rozvoj trvá týdny či měsíce a odložení jejichž řešení nepřivodí pacientovi některý ze shora uvedených stavů či závažné zhoršování stavu (např. závislosti na návykových látkách, dlouhodobé úzkostné potíže, dlouhodobě se rozvíjející demence, osobnostní problémy aj.).

V případě pochybností, zda je stav určen pro ošetření na pohotovostní psychiatrické ambulanci, je vhodné vyhledat praktického lékaře, který Váš stav posoudí a doporučí další postup. Pokud není praktický lékař přítomen, můžete kontaktovat pohotovostní psychiatrickou ambulanci ve FN Ostrava, kde s Vámi vhodnost návštěvy ambulance proberou.

 

Ordinační doba:

po – pá:  7:00 - 15:00 - pavilon Y

Kontakt: 597 373 840

 

po – pá: 15:00 - 7:00 - pavilon X

Kontakt: 597 373 888

 

so, ne, svátky NONSTOP - pavilon X

Kontakt: 597 373 888

 

(předchozí telefonická domluva vhodná)

 

 


Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání