Ambulantní část

 

Pacientům jsou k dispozici dvě samostatné čekárny -  pro děti a pro dospělé. Po nahlášení se u sestry, je vyhledána dokumentace a pacient je vyzván ke vstupu do ordinace. K vyšetření se pacienti mohou objednat osobně nebo telefonicky. Doporučení praktického lékaře není podmínkou. V ambulancích jsou přednostně ošetřováni pacienti s akutní duševní poruchou.

V odpoledních hodinách slouží ordinace pro plánovaná psychoterapeutická sezení a konziliární péči na klinikách FN.

 

Psychiatrie pro dospělé

Kontakt:
597 373 209

Umístění: Budova Y
Psychiatrický stacionář

Ordinační doba:
po, út, st, pá: 7,30 - 15,00
čt: 8,00 - 15,00

Poskytuje ambulantní psychiatrickou péči pacientům s celým spektrem duševních poruch:

  • organické, neurotické, psychotické poruchy
  • poruchy spojené se stresem
  • poruchy příjmu potravy
  • akutní péči v psychické krizi
  • poskytujeme dispenzární psychiatrickou péči pacientům s chronickou duševní poruchou, např. schizofrenií či bipolární afektivní poruchou zaměřenou na prevenci relapsu.

 

Ambulance klinické psychologie

Kontakt:
597 373 209

Umístění: Budova Y
Psychiatrický stacionář   

Ordinační doba:
po, út, st, pá: 7,30 - 15,00
čt: 8,00 - 15,00

Poskytuje ambulantní psychologickou péči dospělým pacientům. Věnuje se psychologické diagnostice celého spektra duševních poruch. Poskytuje psychoterapii kognitivně behaviorálním přístupem.

 

Gerontopsychiatrická ambulance

Kontakt:
597 373 146
597 373 283

Umístění: Budova Y
Psychiatrický stacionář

Ordinační doba:
po, út, čt, pá: 7,30 - 15,00

Poskytuje ambulantní psychiatrickou péči seniorům s celým spektrem duševních poruch, např. pacientům s Alzheimerovou demencí, organickou afektivní poruchou, organickou psychotickou poruchou, pomoc zde nacházejí pacienti s poruchami spánku, úzkostí nebo tendencí k nadužívání léků.

 

Ambulance pro léčbu návykových nemocí

Kontakt:
597 373 209

Umístění: Budova Y
Psychiatrický stacionář 

Ordinační doba:
po, út, st, pá: 7,30 - 15,00
čt: 8,00 - 15,00

Poskytuje ambulantní péči pacientům se závislostí na alkoholu či lécích. Pacienti bez vážných zdravotních potíží mohou být zařazeni do intenzívní ambulantní léčby s užíváním Antabusu.

Pomoc zde najdou mladiství a dospělí pacienti nadužívající ilegální drogy, mezi něž patří nejčastěji kanabinoidy, pervitin, extáze a heroin. Pacienti se závislostí na opiátech, kteří absolvovali opakovaně neúspěšný pokus o léčbu vedoucí k abstinenci, mohou být zařazeni do programu substituční léčby metadonem nebo buprenorfinem. Ambulance neposkytuje specializovaný program léčby hráčství.

 

Sexuologická ambulance

Kontakt:
597 373 209

Umístění: Budova Y
Psychiatrický stacionář

Ordinační doba:
po, út, st, pá: 7,30 - 15,00
čt: 8,00 - 15,00

Poskytuje péči mužům i ženám s funkční sexuální poruchou. Léčbu podstupují pacienti s poruchou sexuální touhy, orgasmu či erekce. Pomoc je poskytována mužům s předčasnou ejakulací.

V sexuologické ambulanci absolvují ochranná léčení uložená soudem pacienti s poruchou sexuální preference. Pacienti s takovou poruchou však mohou zahájit léčbu rovněž na vlastní žádost.

Ambulance poskytuje péči mužům i ženám s poruchou sexuální identity - transsexualismem. Multidisciplinární tým lékařů pomáhá pacientům při náročné léčbě vedoucí ke změně pohlaví.

Ambulance poskytuje pomoc v psychické krizi pacientům s HIV/AIDS, jejich partnerům a příbuzným.

Nevěnujeme se léčbě poruch plodnosti a léčbě infekčních sexuálně přenosných onemocnění. Tento typ péče poskytují centra asistované reprodukce a v druhém případě dermatovenerologické ambulance.

 

Dětská a dorostová psychiatrická ambulance

Kontakt:
597 373 860

Umístění: Budova X, 1. podzemní patro

Ordinační doba:
po, út, st, pá: 7,30 - 15,00
čt: 8,00 - 15,00

Poskytuje ambulantní psychiatrickou péči dětským pacientům do 18 let věku s celým spektrem duševních poruch.

  • pervazivní vývojové poruchy- dětský autismus
  • hyperkinetické poruchy, poruchy chování, škodlivé užívání návykových látek
  • afektivní, neurotické a psychotické poruchy
  • poruchy přijmu potravy
  • tikové poruchy

 

Ambulance dětské psychologie

Kontakt:
597 373 860

Umístění: Budova X, 1. podzemní patro

Ordinační doba:
po, út, st, pá: 7,30 - 15,00
čt: 8,00 - 15,00

Poskytuje ambulantní psychologickou péči dětem a dospívajícím.

Věnuje se psychologické diagnostice celého spektra duševních poruch dětského věku. Poskytuje jak individuální tak rodinnou psychoterapeutickou péči.

S rodiči konzultuje výchovné přístupy a nároky na dítě se zřetelem na závěry klinického vyšetření, rodinnou situaci a školní nároky.

 
 

Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 283

EmailJavaScript@@cGV0ci5kb3N0YWxla0Bmbm8uY3o%3D
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 209

EmailJavaScript@@bWFydGluLmh5emFAZm5vLmN6
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 320

EmailJavaScript@@ZXZhLmNlc2tvdmFAZm5vLmN6
×
PředchozíDalší
Načítání