Úsek speciálních kolaguací

 • Úsek speciálních kolaguací

  Úsek speciálních koagulací OKH vyšetřuje:

  • protein C,
  • volný protein S,
  • APC rezistence,
  • plasminogen,
  • koagulační faktory II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
  • von Willebrandův faktor – Ag a Ristocetin-kofaktor,
  • agregace trombocytů,
  • inhibitor koagulačního faktoru VIII – Bethesda metoda, Nijmegen modifikace Bethesda metody,
  • uzavírací čas PFA 100,
  • euglobulinovou fibrinolýzu,
  • krvácivost dle Duke, fragilita kapilár R-L,
  • screeningový ID-PaGIA Heparin/PF4 test k průkazu HIT,
  • heparinem indukovanou aktivaci trombocytů,
  • ELISA vyšetření protilátek proti destičkovému faktoru PF4,
  • aktivitu inhibitoru tkáňového aktivátoru plasminogenu (PAI-1),
  • Lupus antikoagulans.

  Přístrojové vybavení:

  • koagulometr Sysmex CA-1500 (2x),
  • agregometr PFA-100,
  • agregometr Multiplate,
  • agregometr APACT 4004,
  • Verify Now.

×
PředchozíDalší
Načítání