Úsek speciálních kolaguací

 

Kontakt:
Pracovna:
597 374 023

Laboratoř:
597 373 250

Úsek speciálních koagulací OKH vyšetřuje:

 • protein C,
 • volný protein S,
 • APC rezistence,
 • plasminogen,
 • koagulační faktory II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
 • von Willebrandův faktor – Ag a Ristocetin-kofaktor,
 • agregace trombocytů,
 • inhibitor koagulačního faktoru VIII – Bethesda metoda, Nijmegen modifikace Bethesda metody,
 • uzavírací čas PFA 100,
 • euglobulinovou fibrinolýzu,
 • krvácivost dle Duke, fragilita kapilár R-L,
 • screeningový ID-PaGIA Heparin/PF4 test k průkazu HIT,
 • heparinem indukovanou aktivaci trombocytů,
 • ELISA vyšetření protilátek proti destičkovému faktoru PF4,
 • aktivitu inhibitoru tkáňového aktivátoru plasminogenu (PAI-1),
 • Lupus antikoagulans.

Přístrojové vybavení:

 • koagulometr Sysmex CA-1500 (2x),
 • agregometr PFA-100,
 • agregometr Multiplate,
 • agregometr APACT 4004,
 • Verify Now.
 
×
PředchozíDalší
Načítání