Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Úsek rutinních koagulací

Kontakt:
Pracovna:
597 374 023

 

 

Laboratoř:
597 374 471


Pohotovostní služba:

597 374 476
Mobil: 737 208 118

Úsek rutinních koagulací provádí základní hemokoagulační vyšetření. Jsou využívána zejména jako screeningové testy v rámci předoperačních vyšetření, k základní diagnostice trombofilních stavů a k monitorování antikoagulační léčby.

Úsek rutinních koagulací OKH vyšetřuje:

  • protrombinový test – PT (tzv. modifikovaný Quickův test),
  • aktivovaný parciální tromboplastinový test – APTT,
  • trombinový test – TT,
  • fibrinogen dle Clausse,
  • aktinový čas,
  • antitrombin,
  • D-Dimery,
  • hladinu nízkomolekulárního heparinu,
  • monitorování léčby nových antikoagulancií (Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran).

 

Přístrojové vybavení:

  • Sysmex CA-7000 (2x).
Zpět