Neurologická klinika FNO a LF OU

Dle funkce celou kliniku dělíme následovně:

 

Neurologická klinika Fakultní nemocnice je akreditované pracoviště II. stupně zajišťující tři základní činnosti:
  • Komplexní zdravotnickou, diagnostickou a léčebnou péči v oboru neurologie pro spádovou oblast cca 1,2 mil. obyvatel (Moravskoslezský kraj).
  • Vědecko-výzkumnou činnost včetně publikování výsledků vědecké práce.
  • Pregraduální a postgraduální pedagogickou činnost ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, s Vysokou školou báňskou TU a s IPVZ Praha.

Neurologická klinika FN Ostrava disponuje 49 standardními lůžky a 13 lůžky intenzivní péče.

Klinika je členěna na ambulantní léčebný a diagnostický komplement a na lůžkovou část. Klinika úzce spolupracuje s videoelektroencefalografickou laboratoří kliniky dětské neurologie.

 

Všeobecná neurologická ambulance

Součástí neurologické kliniky je „všeobecná neurologická ambulance“,  která plní funkci spádové ambulance pro pacienty s neurologickým onemocněním z části městského obvodu Ostrava -  Poruba ( 7-,8. obvod, Ostrava -  Plesná, Ostrava – Krásné Pole), Vřesiny, Dolní Lhoty, Horní Lhoty, Čavisova, Velké Polomi. Pacienti jsou k ošetření doporučeni svým praktickým lékařem, případně jiným odborným lékařem,  vybaveni žádankou k neurologickému vyšetření. Vymezení spádové oblasti pro pacienty všeobecné neurologické ambulance je podmíněno limitovanou kapacitou ambulance a respektování této skutečnosti zkrátí dlouhé čekací termíny na vyšetření a zabrání nepříjemným situacím, kdy jsou pacienti odmítnuti, na což, dle §48 zákona č. 372/2011 Sb o zdravotních službách má zdravotnické zařízení z kapacitních důvodů, právo.

 


×
PředchozíDalší
Načítání