Laboratorní příručka

1.       Oddělení klinické biochemie         

Vyšetření:

Pořadové
číslo

Přesný název
postupu vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření

Předmět vyšetření

 

801 - Klinická biochemie

1.

Stanovení látkové koncentrace sodíku metodou ISE a výpočet látkového toku sodíku v moči

[Sodík_S/P, Sodík_dU]

SOPV-OKB-008

sérum, plazma, moč

 

2.

Stanovení látkové koncentrace chloridů metodou ISE a výpočet látkového toku chloridů v moči

[Chloridy_S/P, Chloridy_dU]

SOPV-OKB-010

sérum, plazma, moč

 

3.

Stanovení látkové koncentrace vápníku fotometrickou metodou a výpočet látkového toku vápníku v moči

[Vápník celkový_S/P, Vápník celkový_dU]

SOPV-OKB-011

sérum, plazma, moč

 

4.

Stanovení látkové koncentrace anorganického fosforu fotometrickou metodou a výpočet látkového toku fosforu v moči

[Fosfor_S/P, Fosfor_dU]

SOPV-OKB-012

sérum, plazma, moč

 

5.

Stanovení látkové koncentrace močoviny fotometrickou metodou a výpočet látkového toku močoviny v moči

[Urea_S/P, Urea_dU]

SOPV-OKB-013

sérum, plazma, moč

 

6.

Stanovení látkové koncentrace kreatininu fotometrickou enzymatickou metodou a výpočet látkového toku kreatininu v moči

[Kreatinin_S/P, Kreatinin_dU]

SOPV-OKB-051

sérum, plazma, moč

 

7.

Stanovení látkové koncentrace hořčíku fotometrickou metodou a výpočet látkového toku hořčíku v moči

[Hořčík_S/P, Hořčík_dU]

SOPV-OKB-015

sérum, plazma, moč

 

8.

Stanovení látkové koncentrace kyseliny močové fotometrickou metodou a výpočet látkového toku kyseliny močové v moči

[Kyselina močová_S/P, Kyselina močová_dU]

SOPV-OKB-016

sérum, plazma, moč

 

9.

Stanovení látkové koncentrace železa fotometrickou metodou

[Železo_S/P]

SOPV-OKB-017

sérum, plazma

 

10.

Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu v lidském séru a plazmě fotometrickou metodou

[Albumin_S/P]

SOPV-OKB-003

sérum, plazma

 

11.

Stanovení hmotnostní koncentrace celkové bílkoviny fotometrickou metodou

[Celková bílkovina_S/P]

SOPV-OKB-004

sérum, plazma

 

12.

Stanovení látkové koncentrace glukózy fotometrickou metodou

[Glukóza_S/P]

SOPV-OKB-005

sérum, plazma

 

13.

Stanovení látkové koncentrace celkového cholesterolu fotometrickou metodou

[Cholesterol_S/P]

SOPV-OKB-006

sérum, plazma

 

14.

Stanovení látkové koncentrace triacylglycerolů fotometrickou metodou

[Triacylglyceroly_S/P]

SOPV-OKB-007

sérum, plazma

 

15.

Stanovení látkové koncentrace HDL cholesterolu fotometrickou metodou

[HDL-cholesterol_S/P]

SOPV-OKB-018

sérum, plazma

 

16.

Stanovení látkové koncentrace LDL cholesterolu fotometrickou metodou

[LDL-cholesterol_S/P]

SOPV-OKB-019

sérum, plazma

 

17.

Stanovení látkové koncentrace celkového bilirubinu fotometrickou metodou

[Bilirubin celkový_S/P]

SOPV-OKB-020

sérum, plazma

 

18.

Stanovení katalytické koncentrace AMS fotometrickou metodou

[AMS_S/P]

SOPV-OKB-021

sérum, plazma

 

19.

Stanovení katalytické koncentrace ALT fotometrickou metodou

[ALT_S/P]

SOPV-OKB-001

sérum, plazma

 

20.

Stanovení katalytické koncentrace AST fotometrickou metodou

[AST_S/P]

SOPV-OKB-002

sérum, plazma

 

21.

Stanovení katalytické koncentrace ALP fotometrickou metodou

[ALP_S/P]

SOPV-OKB-022

sérum, plazma

 

22.

Stanovení katalytické koncentrace GGT fotometrickou metodou

[GGT_S/P]

SOPV-OKB-023

sérum, plazma

 

23.

Stanovení katalytické koncentrace lipázy fotometrickou metodou

[Lipáza_S/P]

SOPV-OKB-024

sérum, plazma

 

24.

Stanovení pH a parciálních tlaků pO2 a pCO2 potenciometrickou a amperometrickou metodou

[pH_B, pO2_B, pCO2_B]

SOPV-OKB-040

kapilární, arteriální, venózní krev

 

25.

Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu nefelometricky

[Albumin_CSF]

SOPV-OKB-029

likvor

 

26.

Stanovení látkových koncentrací plazmatického proteinu A asociovaného s graviditou a volné beta podjednotky HCG imunofluorescenční metodou

[PAPP A_S, hCG beta podjednotka volná_S]

SOPV-OKB-054

sérum

 

27.

Stanovení látkového podílu glykovaného hemoglobinu (HbA1c) metodou HPLC

[HbA1c_B ]

SOPV-OKB-056

krev

 

813 - Laboratoř alergologická a imunologická

1.

Stanovení hmotnostní koncentrace alfa‑1‑antitrypsinu nefelometricky

[Alfa-1-antitrypsin_S/P]

SOPV-OKB-028

sérum, plazma

 

2.

Stanovení hmotnostní koncentrace imunoglobulinů třídy IgG nefelometricky

[IgG_S/P, IgG_CSF]

SOPV-OKB-030

sérum, plazma, likvor

 

3.

Stanovení hmotnostní koncentrace imunoglobulinů třídy IgA nefelometricky

[IgA_S/P]

SOPV-OKB-031

sérum, plazma

 

4.

Stanovení hmotnostní koncentrace imunoglobulinů třídy IgM nefelometricky

[IgM_S/P]

SOPV-OKB-045

sérum, plazma

 

5.

Stanovení hmotnostní koncentrace CRP imunoturbidimetricky

[CRP_S/P]

SOPV-OKB-041

sérum, plazma

 

6.

Stanovení hmotnostní koncentrace Interleukinu-6 imunochemiluminiscenční metodou

[IL-6_S/P]

SOPV-OKB-112

sérum

 

7.

Stanovení celkové arbitrární látkové koncentrace imunoglobulinů třídy IgE imunochemiluminiscenční metodou

[IgE celkové_S]

SOPV-OKB-104

sérum

 

815 - Laboratoř nukleární medicíny

1.

Stanovení látkové koncentrace TSH imunochemiluminiscenční metodou

[TSH_S/P]

SOPV-OKB-096

sérum, plazma

 

2.

Stanovení látkové koncentrace FT3 imunochemiluminiscenční metodou

[T3 volný_S/P]

SOPV-OKB-111

sérum, plazma

 

3.

Stanovení látkové koncentrace FT4 imunochemiluminiscenční metodou

[T4 volný_S/P]

SOPV-OKB-097

sérum, plazma

 

4.

Stanovení látkové koncentrace LH, imunochemiluminiscenční metodou

[LH_S/P]

SOPV-OKB-105

sérum, plazma

 

5.

Stanovení látkové koncentrace FSH imunochemiluminiscenční metodou

[FSH_S/P]

SOPV-OKB-106

sérum, plazma

 

6.

Stanovení látkové koncentrace Prolaktinu imunochemiluminiscenční metodou

[Prolaktin_S/P]

SOPV-OKB-107

sérum, plazma

 

7.

Stanovení koncentrace Tyreoglobulinu imunochemiluminiscenční metodou

[Tyreoglobulin_S/P]

SOPV-OKB-110

sérum, plazma

 

8.

Stanovení koncentrace autoprotilátek Anti‑mikrosomy imunochemiluminiscenční metodou

[Anti‑TPO_S/P]

SOPV-OKB-109

sérum, plazma

 

9.

Stanovení koncentrace autoprotilátek Anti‑tyreoglobulin imunochemiluminiscenční metodou

[Anti‑Tyreoglobulin_S/P]

SOPV-OKB-108

sérum, plazma

 


2          Oddělení klinické hematologie           

Vyšetření:

Pořadové
číslo 

Přesný název
postupu vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření

Předmět vyšetření

 

 

818 - Laboratoř hematologická

 

1.

Vyšetření krevního obrazu na analyzátoru Sysmex (XN 9000 DI60)

[Leukocyty, Erytrocyty, Hemoglobin, Hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, Trombocyty]

SOPV-H-065

krev (EDTA)

 

 

2.

Stanovení Protrombinového testu optickou detekcí

[PT-čas, PT-INR, PT-poměr]

SOPV-H-070

plazma (citrát)

 

 

3.

Stanovení Aktivovaného parciálního tromboplastinového testu optickou detekcí

[APTT-čas, APTT-poměr]

SOPV-H-071

plazma (citrát)

 

 

4.

Stanovení Fibrinogenu dle Clause optickou detekcí

[Fibrinogen]

SOPV-H-073

plazma (citrát)

 

 

5.

Stanovení Antitrombinu fotometrickou metodou

[Antitrombin]

SOPV-H-074

plazma (citrát)

 

 

6.

Stanovení D-dimerů turbidimetrickou metodou

[D-dimery (FEU)]

SOPV-H-075

plazma (citrát)

 

 


3   Oddělení klinické farmakologie

Vyšetření:

Pořadové
číslo 

Přesný název
postupu vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření

Předmět vyšetření

 

812 - Laboratoř klinické farmakologie

1.

Stanovení hmotnostních koncentrací imunosupresiv (Cyklosporin A, Takrolimus, Sirolimus, Everolimus, Kyselina mykofenolová) metodou UPLC-MS/MS

[Cyklosporin A_B, Cyklosporin A_B po podání, Takrolimus_B, Takrolimus_B po podání, Sirolimus_B,  Sirolimus_B po podání, Everolimus_B, Everolimus_B po podání, Kyselina mykofenolová_B, Kyselina mykofenolová_B po pod]

SOPV-F-001

krev

 

2.

Stanovení hmotnostních koncentrací antiepileptik (Fenobarbital, Fenytoin, Karbamazepin, Karbamazepin epoxid, Lamotrigin, Primidon) metodou UPLC-MS

[Fenobarbital_S, Fenobarbital_S po podání, Fenobarbital_S 3, Fenytoin_S, Fenytoin _S po podání, Fenytoin _S 3, Karbamazepin_S, Karbamazepin_S po podání, Karbamazepin_S 3,  Karbamazepin-epoxid_S, Karbamazepin-epoxid_S po podán, Karbamazepin-epoxid_S 3, Lamotrigin_S, Lamotrigin_S po podání, Lamotrigin_S 3, Primidon_S, Primidon_S po podání, Primidon_S 3]

SOPV-F-003

sérum

 


4. Úsek mikrobiologických metod

Vyšetření:

Pořadové
číslo

Přesný název
postupu vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření

Předmět vyšetření

802 – Lékařská mikrobiologie

1.

Diagnostika HIV elektrochemiluminiscenční metodou na analyzátoru Cobas 6000

 

[anti-HIV 1,2 + p24_S/P]

SOPV-M-003

sérum, plazma

2.

Diagnostika syfilis elektrochemiluminiscenční metodou na analyzátoru Cobas 6000

 

[anti-Treponema pallidum_BP,

anti-Treponema pallidum_S/P]

SOPV-M-004

sérum, plazma,

pupečníková krev

3.

Diagnostika syfilis aglutinační reakcí

 

[anti-Treponema pallidum RPR_BP,

anti-Trep. pallidum RPR_S/P]

SOPV-M-004

sérum, plazma,

pupečníková krev

4.

Diagnostika hepatitidy A elektrochemiluminiscenční metodou na analyzátoru Cobas 6000

 

[anti-HAV celkové_S/P, anti-HAV IgM_S/P]

SOPV-M-005

sérum, plazma

5.

Diagnostika hepatitidy B elektrochemiluminiscenční metodou na analyzátoru Cobas 6000

 

[HBsAg_S/P, HBeAg_S/P, anti-HBs_S/P, anti-HBe_S/P, anti-HBc _S/P, anti-HBc IgM_S/P]

SOPV-M-006

sérum, plazma

6.

Diagnostika hepatitidy C elektrochemiluminiscenční metodou na analyzátoru Cobas 6000

 

[anti-HCV_S/P]

SOPV-M-007

sérum, plazma

7.

Kvalitativní průkaz RNA viru SARS-CoV-2 metodou RT PCR

 

[SARS-CoV-2 RNA (PCR)]

SOPV-M-008

výtěr z nosu,

výtěr z nosohltanu

výtěr z krku

8.

Kvalitativní průkaz RNA viru SARS-CoV-2 na analyzátoru GeneXpert

 

[SARS-CoV-2 RNA (PCR)]

SOPV-M-011

výtěr z nosu,

výtěr z nosohltanu

výtěr z krku

Názvy uvedené v [ ] odpovídají názvům vyšetřovaných parametrů/analytů uváděným ve výsledkové zprávě.

 

×
PředchozíDalší
Načítání