Laboratorní příručka

Tabulka kritických hodnot.

ÚLM má stanoveny Kritické intervaly pro parametry uvedené v této tabulce. Získané výsledky měření, které neleží uvnitř těchto intervalů, jsou pracovníky ÚLM bezprostředně telefonicky hlášeny na pracoviště odkud bylo vyšetření požadováno, a to bez ohledu na to, zda se jednalo o vyšetření statimové nebo rutinní.

V případě opakovaných vyšetření je hlášeno pouze první zjištění výsledku mimo kritický interval. O hlášení výsledku je v ÚLM proveden záznam (kdo hlásil, komu, co a kdy bylo hlášeno).

Lab.

Parametr

Dospělí

Děti do 15 let

Jednotky

Dolní mez

Horní mez

Dolní mez

Horní mez

OKB

Alaninaminotransferáza_S/P

 

>10,0

 

>5,0

µkat/L

Albumin_S/P

<20

 

<20

 

g/L

Amyláza_S/P

 

>10,0

 

>6,0

µkat/L

Anti-PR3 IgG ELISA_S/P

 

>1,0

 

>1,0

IP

Bilirubin celkový_S/P

 

>200

 

>100

novorozenci >250

µmol/L

CD14/HLA-DR_B

<30

<30

%

C reaktivní protein_S/P

>50+

 

>50

mg/L

Draslík_S/P

2,8

6,5

2,8

6,0

mmol/L

Fosfor_S/P

0,5++

3,0++

mmol/L

Glukóza_P, Glukóza_S

2,5

20,0

3,0

10,0

mmol/L

Chloridy_S/P

85

125

85

125

mmol/L

IL-6_S/P

 

 

novorozenci >500

ng/L

Kreatinin_S/P

 

>700++

 

>200

µmol/L

Kreatinkináza_S/P

 

>300

 

 

µkat/L

Lipáza_S/P

>20

>10

µkat/L

Myoglobin_S/P

400

µg/L

Osmolalita_S/P

250

320

250

320

mmol/kg

pCO2_arteriální, kapilární krev

2,5

7,0

3,0

7,0

kPa

pH_arteriální, kapilární krev

7,20

7,55

7,20

7,55

pO2_arteriální, kapilární krev

<5,0

<5,0

kPa

Prokalcitonin_S/P

 

10

 

10

µg/L

Presepsin_P

>1000

>1000
novorozenci >643

ng/L

Sodík_S/P

120

160

129

150

mmol/L

Troponin I-HS_P

>120

>120

ng/L

Urea_S/P

>40++

>12

mmol/L

Vápník_S/P

1,5++

2,9++

1,8

2,9

mmol/L

OKH

Antitrombin

<40

<25*

%

APTT (R):

bez údajů o léčbě heparinem

>2,0

>2,0

-

APTT (R):

při léčbě heparinem

>4,0

>4,0

-

Fibrinogen

<1,0

<1,0

g/L

PT (R):

bez údajů o léčbě

>2,0

>2,0

-

PT (INR):

při léčbě warfarinem

>5,0

>5,0

-

Absolutní počet neutrofilů

<0,5

<0,5

109/L

Hemoglobin

60

200

60

270*

g/L

Leukocyty

1,0

30

1,0

50**

109/L

Trombocyty

20

1000

20

1000

109/L

Hodnocení nátěru periferní krve

Přítomnost blastů a/nebo leukemických promyelocytů

Přítomnost parazitů

Nález schistocytů: ³ 10/1000 RBC

                                 ³ 40/1000 RBC (u transplantovaných)

OKF

Všechny metody

větší než terapeutická rozmezí léků

ÚMM

PCR SARS-CoV-2

Pozitivní výsledek testu *

Anti-HAV IgM_S/P

 

>1,0

 

>1,0

S/CO

HBs Ag_S/P

 

>1,0

 

>1,0

S/CO

Anti-HCV_S/P

 

>1,0

 

>1,0

S/CO

Anti HIV 1,2 + p24_S/P

 

>1,0

 

>1,0

S/CO

Anti-Treponema pallidum_S/P

 

>1,0

 

>1,0

S/CO

RPR_S/P

 

>1:2

 

>1:2

titr

Aktualizace: 11. 05. 2022

Pozn. OKB

+ platí pro Oddělení hemodialyzačně-transplantační amb. Interní kliniky

++ neplatí pro Oddělení hemodialyzačně-transplantační amb. Interní kliniky

Pozn. OKH

* do 1 měsíce věku               

** do 6 měsíců věku              

Pozn. ÚMM

* pozitivní výsledek je hlášen telefonicky pouze pro žadatele z FNO

 

 

×
PředchozíDalší
Načítání