Laboratorní příručka

MOBIL

Telefonický a emailový kontakt na pracovníky

Ústavu laboratorní medicíny

 

Pohotovostní služba biochemie

732 831 618

Pohotovostní služba hematologie

59 737 4476

Příjem biologického materiálu ÚLM

59 737 4494, 4128

Úsek mikrobiologických metod - diagnostika SARS-CoV-2

704 960 508

 

 

Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA

david.stejskal@fno.cz

Přednosta ÚLM

59 737 4646

Bc. Olga Michnová

olga.michnova@fno.cz

Vedoucí laborantka ÚLM

59 737 2201

doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.

pavlina.kusnierova@fno.cz

Zástupce přednosty pro VVČ

59 737 4144

RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.

zdenek.svagera@fno.cz

Zástupce přednosty pro LP

Primář OKB

59 737 4121

PhDr. Nela Chobolová, MBA

nela.chobolova@fno.cz

Manažer kvality ÚLM

VŠ úseku příjmu biologického materiálu

59 373 4077

Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
vladimir.bartos@fno.cz

Zástupce manažera kvality ÚLM

59 737 3442

Doris Freislerová

doris.freislerova@fno.cz

Sekretariát ÚLM

59 737 4130

Soňa Lachmanová

sona.lachmanova@fno.cz

Sekretariát ÚLM

59 737 4399

 

 

Kontakt na pracovníky OKB

Kontakt na pracovníky OKH

Kontakt na pracovníky OKF

 

Kontakt na pracovníky úseku mikrobiologických metod (ÚMM)

 

 

 

 

×
PředchozíDalší
Načítání