Laboratorní příručka

Rok 2023

 Novinky_17_07_23_Zavedení metody stanovení angiotenzin konvertujícího enzymu_S/P (ACE)

 Novinky_01_07_23_Změna metody stanovení u vyšetření ACLA a B2GP ve třídách IgG a IgM

 Novinky_15_05_23_Zavedení metody stanovení erytropoetinu_S/P

 Novinky_09_05_23_Zavedení metody stanovení makroprolaktinu_S/P

 Novinky_14_04_23_OKF_Zrušení vyšetření stanovení hladin antiepileptika tiagabinu

 Novinky_29_03_23_zrušení Subpopulace T-lymfocytů (CD3, CD4, CD8)_B

 Novinky_18_01_23_Změna soupravy pro screening heparinem indukované trombocytopenie

 Novinky_11_01_23_ Zrušení stanovení sulfátů v moči

 Novinky_10_01_23_ Změna metodiky stanovení kortisolu ve slinách

 Novinky_10_01_23_ IKIS - žádanky na stanovení koncentrací léčiv

 Novinky_03_01_23_Zavedení stanovení vazebného proteinu 3 (IGF-BP3) v séru/plazmě

Rok 2022

Novinky_15_12_22_Změna ve fenotypizačním vyšetřování periferní krve průtokovou cytometrií

Novinky_30_11_22_Zavedení stanovení sekrečního IgA ve slinách

Novinky_21_11_22_Změna metodiky stanovení lipoproteinů ApoA1, ApoB a Lp(a)

Novinky_03_11_22_Rozšíření monitorování hladin hypolipidemika atorvastatinu

Novinky_18_10_22_Zrušení stanovení etosuximidu a kofeinu

Novinky_18_10_22_Zavedení stanoveni hořčíku v erytrocytech

Novinky_18_10_22_Zrušení stanovení etosuximitu a kofeinu

Novinky_06_10_22_Změna interpretace protilátek proti beta-2-gykoproteinu
Novinky_22_07_22_Požadavek na specifikaci místa odběru CSF

Novinky_16_06_22_Zavedeni vyšetření HLA-27 průtokovou cytometrií

Novinky_08_06_22_Rozšíření vyšetření o stanovení C1q, C3-faktoru B (C3P) a C5 v séru

Novinky_31_05_22_Zavedení stanovení lithia v séru

Novinky_31_05_22_Rozšíření vyšetření o stanovení c1q ,proaktivátoru c3

Novinky_08_04_22_Zrušení stanovení glykemie z kapilární krve

Novinky_15_03_22_Stanovení antimüleriánského hormonu (AMH)

Novinky_10_03_22_Zavedení stanovení Clostridium difficile

Novinky_09_03_22_Zavedení monitorovaní bemzodiazepinů klobozamu

Novinky_14_02_22_Zavedeni stanovení růstového faktoru 23 (FGF23)

Novinky_14_02_22_Zavedení vyšetření viru chřipky (typ A i B) a RSV.

Novinky_26_01_22_Zavedení   stanovení Cd a Pb ve sbírané moči

Novinky_18_01_22_Rozšíreni monitorování antihypertenziv a hypolipidemika rosuvastatinu

Rok 2021

Novinky_22_12_21_Zavedení stanovení izoformy MGP v plazmě

Novinky_13_12_21_Změna jednotek a referenčního intervalu S1-proteinu viru SARS-Cov-2

Novinky_13_12_21_Zavedení průkazu N-antigenu SARS-Cov-2 ze séra a plazmy

Novinky_29_11_21_Změnametody a referenčního intervalu volného testosteronu

Novinky_12_11_21_Zavedení vyšetření Myositis screen a Scleroderma screen ve třídě IgG

Novinky_02_11_21_Zavedení stanovení protilátek proti neuroinfekci a herpetické infekci

Novinky_12_10_21_Úprava referenčního intervalu vápníku a albuminu

Novinky_05_10_21_Stanovení aktivního vitamínu   B12

Novinky_23_09_21_Zavedení stanovení degradačních produktů FDP

Novinky_21_09_21_Zavedení stanovení IgG protilátek pro diagnostiku autoimunních encefalitid

Novinky_15_09_21_Pokyny k odběru stolice systémem CerTest

Novinky_15_09_21_Zavedení stanovení pankreatické elastázy 1 a kalprotektinu ve stolici

Novinky_09_09_21_Rozšíření typů biologického materiálů ke stanovení kardiálních markerů

Novinky_21_08_18_zavedení monitorování acykloviru

Novinky_18_08_21_Zavedení terapeutického monitorování koncentrací acykloviru

Novinky_16_08_21_Změna metodiky stanovení androstendionu

Novinky_21_06_21_Zavedení položky Vakcinace COVID-19 v žádance IKIS

Novinky_23_06_21_Změna v hodnocení preparátů likvoru

Novinky_27_05_21_Změna odběrových zkumavek a metodiky stanovení hemoglobinu ve stolici

Novinky_26_05_21_Změna metody a úprava referenčního rozmezí 17-OH progesteronu

Novinky_29_04_21_Zavedení stanovení mědi a zinku v krevním séru a v moči

Novinky_15_04_21_Zavedení vyšetření HIT průtoková cytometrie

Novinky_01_04_21_Dočasné přerušení Presepsinu v plazmě

Novinky_23_03_21_Zavedení stanovení protilátek proti Receptor-binding doméně (RBD) S1-proteinu viru SARS-Cov-2

Novinky_03_02_21_Změna referenčních intervalů u řady parametrů s přechodem na novou linku

Novinky_25_01_21_Změna zkumavek

Novinky_21_01_21_Zrušení referenčních rozmezí v jednotkách času u vybraných metod.

Novinky_06_01_21_Zavedení průkazu protilátek proti SARS-CoV-2

Rok 2020

Novinky_22_12_20_Zavedení stanovení pNFH

Novinky_03_12_20_Přerušení vyšetření agregace trombocytů metodou impedanční agregometrie

Novinky_12_11_20_Rozšíření vyšetření klinické imunologie a alergologie

Novinky_05_11_20_Zavedení terapeutického monitorování antiepileptik

Novinky_02_10_20_Zavedení vyšetření specifického IgE-Alex

Novinky_27_09_20_Rozšíření testovací kapacity SARS-Cov-2 RNA

Novinky_29_07_20_Zavedení vyšetření SARS-Cov+2 RNA

Novinky_28_05_20_Zavedeni stanovení Chromograninu-A

Novinky_28_05_20_Zavedení stanoveni aktivity anti_Xa

Novinky_15_:05_20_Zavedeni stanovení anti-SARS-CoV-2

Novinky_07_05_20_ Změna metody stanovení anti-HAV

Novinky_05_05_20_ Zavedení statim vyšetření Faktor VIII a von Willebrand faktoruI

Novinky_30_04_20_ Zavedeni stanoven IgG protilátky proti AQP-4 a MOG

Novinky_29_04_20_ Zavedení imunologických a alergologických metod na ÚLD

Novinky_29_04_20_ Nová žádanka na imunologické a alergologické vyšetření

Novinky_17_04_20_ Změna referenčních mezí u estradiolu

Novinky_16_04_20_ Zrušení cytochemického vyštření ALP v neutrofilech

Novinky_30_03_20_ Změna metody stanovení C-peptidu

Novinky_30_03_20_ Nové vyšetření intaktního intaktního proinsulinu

Novinky_19_03_20_ Změna metody stanovení ACTH

Novinky_22_01_20_Stanovení neurodegenerativních markerů

Novinky_06_01_20_D-Dimery – změna referenčního rozmezí

Rok 2019

Novinky_22_11_19_ Změna metody stanovení moč chemicky + sediment.

Novinky_15_11_19_Nová metoda Presepcin v plazmě

Novinky_30_10_19_Zavedení vyšetření fenotypizace subpopulací lymfocytů

Novinky_25_09_19_Změna metody stanovení CA-72-4

Novinky_24_06_19_Zrušení stanovení galaktózy

Novinky_19_04_19_Změny referenčních hodnot a jednotek u vybraných metod.

Novinky_09_04_19_Zavedení terapeutického monitorování hladin gamapentinu

Novinky_09_04_19_Spuštění nového laboratorního informačního systému.

Novinky_06_03_19_ Zavedení terapeutického monitorování hladin vybraných antibiotik

Novinky_06_03_19_Zrušení parametrů HF-BF a HB-GFA-počet vysoceflurescenčních buněk.

Novinky_07_02_19_Změna metody   stanovení rezistence na aktivovaný protein C (APCR)

Novinky_07_02_19_Zavedení terapeutického monitorování hladin antihypertenziv

Novinky_29_01_19_Změna metody stanovení NSE a zavedení stanovení NSE v likvoru

Novinky_21_01_19_Zrušení stanovení metanefrinů v moči

Novinky_21_01_19 Změna metody pro stanovení Androstendionu

Rok 2018

Novinky_19_12_18_Stanovení protilátek proti CMV a EBV na OKB ÚLD

Novinky_14_11_18_Indikace prokalcitoninu u ambulantních pacientů

Novinky_29_10_18_Změna metody a interpretace elektroforetického vyšetření proteinů v moči

Novinky_29_10_18_Zavedení stanovení [-2]proPSA a výpočtu PHI (Prostate Health Indexu)

Novinky_25_10_18_Zrušení stanovení volných lehkých řetězců v moči

Novinky_28_08_18_Zavedeni stanoveni oligoklonálních pásů IgM v likvoru

Novinky_06_08_18_Změna referenčních mezí citrátů a oxalátů

Novinky_25_07_18_Zavedení nových vyšetření ke screeningu celiakie

Novinky_16_07_18_Změna referenčních mezí kostní frakce alkalické a kyselé fosfatázy

Novinky_29_06_18_Nová metodika vyšetření močového konkrementu

Novinky_29_06_18_Zavedení stanovení sulfátů ve sbírané moči

Novinky_28_06_18_Změna referenčních mezi u stanovení PTH

Novinky_28_06_18_Zrušení metody okultní krvácení ve stolici kvalitativně

Novinky_18_06_14_Stanoveni S100 v likvoru

Novinky_30_05_18_Zavedení monitorování dalších antiepileptik

Novinky_29_05_18_Metanefriny v plazmě a Klonidinový supresní test od 1.6.2018

Novinky_28_05_18_Nová metoda CIK-C1q v séru

Novinky_30_04_18_Významné změny ve vyšetření Aldosteronu a Reninu

Novinky_12_04_18_Změna metody stanovení myoglobinu

Novinky_09_04_18_Úprava terapeutického rozmezí antimykotika vorikonazolu.

Novinky_05_04_18_Změna kritických hodnot u vybraných hematologických parametrů

Novinky_03_04_18_PIIINP pro monitorování terapie metotrexátem

Novinky_27_03_18_Nová výpočtová metoda PINI index

Novinky_19_03_18_Nová metoda ELF score (Enhanced Liver Fibrosis)

Novinky_12_03_18_Nová metoda „Kryoproteiny“

Novinky_05_03_18_Změna referenčního rozmezí u NT-proBNP

Novinky_28_02_18_Zrušení metody „Kreatinkináza-MB frakce_S (CK-MB)“

Novinky_26_02_18_Změna referenčního rozmezí u Interleukinu 6 (IL-6)

Novinky_19_02_18_Monitorovaní antikoagulační terapie edoxabanem

Novinky_15_02_18_ Zavedení stanovení „Celkového bilirubínu v nespecifické tekutině“

Novinky_08_02_18_Změna jednotek u vyšetření retikulocytů

Novinky_08_02_18_Provádění laboratorního vyšetření dárců tkání a buněk na OKB ÚLD

Novinky_08_02_18_Rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Novinky_08_02_18_Příloha žádanka pro vyšetření dárců tkání a buněk

Novinky_25_01_18_Zavedení stanovení Troponinu I_HS

Novinky_24_01_18_Zrušení vyšetření metabolických poruch

Novinky_18_01_18_Změna ve vydávání protrombinového testu (PT)

Novinky_16_01_18_Změna očekávaných hodnot prokalcitoninu

Novinky_15_01_18_Zrušení metod celkové a volné vazebné kapacity

Novinky_04_01_18_Zrušení agregace trombocytů stimulovaným propylgalátem (AGRPG)

Rok 2017

Novinky_20_12_17_Změna referenčních mezí u chloridů v potu

Novinky_20_12_17_Změna pokynů a nový komplex ERFK-K pro stanovení erytrocytů ve fázovém kontrastu.

Novinky_20_12_17_Změna u odběru kapilární krve.

Novinky_18_12_17_ Změny referenčních mezí u stanovení IGF

Novinky_07_12_17_Změna v hodnotách a referenčních mezích u stanovení aldosteronu

Novinky_06_12_17_Změny jednotek u stanovení Hamburgerova sedimentu

Novinky_21_11_17_Změna požadavků na odběr kyseliny močové v plazmě

Novinky_30_10_17_Změna v zadávání požadavků na stanovení beta-trace proteinů.

Novinky_05_10_17_Úprava hladin psychofarmak

Novinky_02_10_17_Zrušení některých výpočtů GF z cystatinu

Novinky_02_10_17_Zavedení metody Trombinový čas-poměr (R)

Novinky_02_10_17_Změna v objednávání kontrolního roztoku pro glukometry

Novinky_01_09_17_Změna referenčních. mezí u vitamínu D

Novinky_01_09_17_Změna referenčních. mezí u TSI.

Novinky_28_08_17_Zrušení chloridů v likvoru.

Novinky_29_06_17_Doporučné zkumavky na likvor

Novinky_23_06_17_Zrušení kappa a lambda v moči

Novinky_31_05_17_Změna referenčních. mezí u vybraných koagulací

Novinky_29_03_17_Speciální parametry KO.

Novinky_02_03_17_Změna zadávání retikulocytů

Novinky_21_02_17_Změna metody IGF_1
Novinky_27_01_17_Antitrombotická léčba
Novinky_11_01_17_Změna ve vyzvedávání výsledkových zpráv ze Zdravotního ústavu

Rok 2016

Novinky_30_11_16_Změna ref.intervalů u Von Willenbrandova faktoru a u samovolné agregace  trombocytů

Novinky_30_11_16_Změna referenčních intervalů metod komplexu fLC kvantita

Novinky_28_11_16_Změna referenčních intervalů u acidobazické rovnováhy v arteriální krvi

Novinky_21_11_16_Změna referenčních intervalů lehkých řetězců v moči

Novinky_16_11_16_Změna referenčních intervalů a klasifikace proteiurie.

Novinky_03_10_16_Změna metody stanovení autoprotilátek proti TSH receptorům

Novinky_09_09_16_Zrušení metody Etanol-gelifikačního testu

Novinky_06_09_16_Požadavky na kontrolu glukometrů

Novinky_23_08_16_Zavedení komplexu Kryoglobuliny v NIS

Novinky_16_08_16_Změna referenčního rozmezí PFA-100

Novinky_02_08_16_Včasné dodání kapilární krve na glykemii

Novinky_27_07_16_Zavedení vyšetření CXCL-13 v likvoru

Novinky_19_07_16_Zavedení stanovení NF-L v likvoru

Novinky_18_07_16_Výměna glukometrů Bayer Contour TS

Novinky_09_06_16_Změna odběru léčiv

Novinky_16_05_19_Glukometry Statstrip Xpress

Novinky_16_05_19_Tabulka pro glukometry Statstrip Xpress

Novinky_06_04_16_Pokyny k CDT

Novinky_05_04_16_Pokyny k použití potrubní pošty

Novinky_30_03_16_Připomínka k posílání infekčních. markerů

Novinky_24_03_16_Zavedeni Anti-CCP IgG

Novinky_21_03_16_Hladiny Rufinamidu

Novinky_11_02_16_Hladiny Lacasomidu

Novinky_08_02_16_Zrušení interleukinu 10 a interleukinu 2

Novinky_05_02_16_Zrušeni gastrinu

Novinky_28_01_16_Hladiny Donepezilu

Novinky_22_01_16_Změna identifikace

Rok 2015

Novinky_15_11_11_Změna názvů koagulačních metod

Novinky_15_11_11_Terapeutické rozmezí LVT

Novinky_15_11_10_Eliquis

Novinky_22_09_15_Zrušení Zn v séru

Novinky_22_09_15_Změna odběrových zkumavek u homocysteinu

Novinky_25_08_15_Zrušení Cu v séru a Zn v moči

Novinky_28_07_15_Zavedení stanovení markerů hepatidy A

Novinky_28_07_15_Zavedení stanovení HCV a HIV

Novinky_28_07_15_Zavedení stanovení Syfilis

Novinky_28_07_15_Zavedení stanovení markerů viru hepatitidy B

Novinky_30_06_15_Změna referenčních hodnot krevního obrazu

Novinky_30_06_15_Změna jednotek u osmotické rezistence erytrocytů

Novinky_30_06_15_Zrušení cytochemické metody Sudan B

Novinky_24_03_15 Zavedení stanovení_ASLO a RF

Novinky_12_03_15_Likvor fLC

Novinky_03_02_15_POCT_Exspirace

Novinky_02_02_15_Hodnocení spektrofotometrie likvoru

Novinky_30_01_15_Změna jednotek u stanovení okultního krvácení

Novinky_19_01_15_Zrušení IL8_TNF

Novinky_15_01_15_Metody v plazmě
Novinky_12_01_15_Kalcitonin

 

Rok 2014
Novinky_29_12_14_oGTT

Novinky_18_12_14_Změna typu zkumavek na PFA

Novinky_20_10_14 (Změny u zadávání spektrofotometrie likvoru)

Novinky_07_10_14 (Změny u stanovení testosteronu)

Novinky_02_10_14 (Změny u agregace trombocytů)

Novinky_25_09_14 (Dodatek k žlučovým kyselinám)

Novinky_24_09_14 (Nespecifická tekutina)

Novinky_02_09_14 (Změna jednotek u buněk v likvoru)

Novinky_25_08_14 (Zavedení stanovení žlučových kyselin)

Novinky_20_08_14 (Změna u stanovení celkové beta-HCG)

Novinky_15_08_14 (Stanovení reninu)

Novinky_20_06_14 (Identifikace pacienta u POCT)

Novinky_06_05_14 (Změny kódů v LIS)

Novinky_05_05_14 (Zrušení metody KR-EN)

Novinky_28_03_14 (Zavedení CKD-EPI)

Novinky_28_03_14 (Aktualizace referenčních rozmezí)

Novinky_26_03_14 (Zrušení GMD)

Novinky_25_02_14 (Inovace odběrového systému)

Novinky_11_02_14 (Centrální evidence vzorků)

Novinky_10_02_14 (Změna stanovení kreatininu)

Novinky_03_02_14 (Úprava hladin imunosupresiv)

Novinky_29_01_14 (Změna ve stanovení beta globulinů v elektroforéze bílkovin)

Novinky_21_01_14 (Změna stanovení estradiolu)

Novinky_03_01_14 (Zavedeni stanovení antimykotik)

Rok 2013

Novinky_18_12_13 (Zrušení kaolinového testu)

Novinky_21_10_13 (Změna výpočtu u kreatininové clearence)

Novinky_08_10_13 (Preanalytická fáze koagulačního vyšetření)

Novinky_07_10_13 (Změny hodnot a referenčních intervalů u Cystatinu C)

Novinky_16_09_13 (Zrušení ELFO lipoproteinů)
Novinky_13_08_10 Preanalytická fáze koagulace)

Novinky_05_08_13 (Zavedení enzymatického stanovení kreatininu.)

Novinky_16_07_13 (Mikroskopické vyšetření malárii)

Novinky_10_07_13 (Detekce intrath.syntesy protilátek proti antigenům borrelií )

Novinky_23_05_13 (Vitamín B12 - změna referenčního intervalu)

Novinky_27_03_13 (Využívání mobilu na službách)

Novinky_09_02_13 (Uvádění léčby u pacientů)

Novinky_09_02_13 (Monitorování epileptika zonisamidu)

Novinky_08_02_13 (Koeficient energetické.bilance)

Novinky_02_02_13 (Stanovení aktivity Rivaroxanu)

Rok 2012

Novinky_17_12_12 (Automatický výpočet MDRD)

Novinky_12_12_12 (Změna rozmezí antibiotik)

Novinky_07_12_12 (Změna reagencií u koagulačních testů)

Novinky_07_12_12 (Změna diagnostiky u PAI-1)

Novinky_22_11_12 (Změna metodiky vit. D)

Novinky_12_11_12 (Změna komplexu metod)

Novinky_05_10_12 (Změna názvu na výsledkovém listu)

Novinky_02_10_12 (Změna metodiky ATG)

Novinky_01_10_12 (Vydávání výsledků etanolu)

Novinky_19_06_12 (Plazminogen)

Novinky_08_06_12 (zrušení komplexu kappa/lamda

Novinky_29_05_12 (fFLC)

Novinky_29_05_12 (HSV)

Novinky_28_05_12 (Faktor VIII)

Novinky_18_04_12 (pankreatická AMS)

Novinky_16_04_12 (PF4/heparin)

Novinky_30_03_12 (antiXa)

Novinky_29_03_12 (Zrušení BJB)
Novinky_27_03_12 (Uvolňování výsledků)

Novinky_16_03_12 (Psychofarmaka)

Novinky_08_03_12 (Tobramycin)

Novinky_28_02_12 (Změna jednotek u AFP)

Novinky_31_01_12 (Změna ref. rozmezí u ELF)

Novinky_18_01_12 (Změna ref.rozmezí u kreat.)

Rok 2011

Novinky_20_12_11 (Změna metody u B12 a folátu)

Novinky_09_11_11 (Změna metody CEA)

Novinky_25_10_11 (LDL cholesterol)

Novinky_09_11_11 (Změna metody CEA)

Novinky_08_09_11 (Prealbumin)

Novinky_31_08_11 (Mobilní telefon)

Novinky_22_08_11 (Změna telefonního čísla)

Novinky_21_08_11 (Změna ref.rozmezí amoniaku)

Novinky_13_07_11 (Vydávání kepů pro glykemii)

Novinky_22_06_11 (Barevné zvýraznění výsledků)

Novinky_18_04_11 (Změna číslování metod)

Novinky_15_04_11 (Změna ref.rozmezí u železa)

Novinky_08_04_11 (Fruktosamin)

Novinky_15_03_11 (LIH)

Novinky_24_02_11 (Nové metody v likvoru)

Novinky_23_12_11 (Změna jednotek u HbA1c)

Novinky_23_02_11 (Saturace transferinu)

Novinky_31_03_11(Informace k výp.metodám)

Rok 2010
Novinky_28_12_10 (Statim vyšetření TSH)

Novinky_11_11_10 (Zrušení PICP)

Novinky_18_08_10 (Zrušení ACP)

Novinky_09_06_10 (Zrušení DPD)

Novinky_26_05_10 (Nové výpočtové metody)

Novinky_04_10_10 (Kvantitativní stanovení OK)

Novinky_05_10_10 (Cystatin C)

Rok 2009

Novinky_08_09 (Ionizovaný vápník)

Novinky_05_09 (Vyjadřování moč.sedimentu)

Rok 2008

Novinky_12_08 (Zavedení NT-pro BNP )

Novinky_06_08 (Antifosfolipidové protilátky)

Rok 2007

Novinky_05_07 (Ref.meze osteocalcinu)

Novinky_04_07 (Odběrové zkumavky)

Rok 2006

Novinky_09_06 (Osvědčení o akreditaci)

Novinky_05_06 (Močový sediment)

Novinky_04_06 (Troponin I)

Novinky_03_06 (Stanovení metanefrinů)

 

×
PředchozíDalší
Načítání