Informace pro pacienty

 

PREVENTIVNÍ ONKOLOGICKÁ PROHLÍDKA PRO KAŽDÉHO 

URČENO POJIŠTĚNCŮM VZP

Klinika onkologická Fakultní nemocnice Ostrava nabízí zájemcům Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) onkologické preventivní prohlídky.

V rámci vyšetření budou provedena laboratorní, sonografické, rentgenové a klinické vyšetření potřebné k odhalení případného nádorového onemocnění.

Pro koho je vyšetření určeno?
Projekt preventivních onkologických vyšetření mohou využít pojištěnci VZP od 35 let, bez horní věkové hranice. Není ale určen lidem, kteří jsou již pro onkologickou diagnózu sledováni nebo léčeni.

Jak se mohu objednat?
Zájemci o prohlídku se mohou objednat na telefonním čísle +420 597 372 264.

Kolik vyšetření stojí?
Částka za provedení onkologické preventivní prohlídky je max. 6.500 Kč. Maximální a nepřekročitelná výše příspěvku VZP je stanovena částkou 3.000 Kč.

Dokdy mohu žádat o „Onkologickou prohlídku pro každého“?

Program je platný od 1. září 2019 do 30. 11. 2020. Do Projektu se lze přihlásit ve Fakultní nemocnici Ostrava nejpozději do 30. 9. 2020 nebo do vyčerpání počtu voucherů, určených pro FN Ostrava.

Podmínky pro poskytnutí příspěvku VZP?
V době, kdy oprávněný pojištěnec požádá o příspěvek, musí být pojištěncem VZP ČR, oprávněný pojištěnec nesmí mít v době podání žádosti o Příspěvek dluh na pojistném a příslušenství na zdravotním pojištění.

Na koho se příspěvek nevztahuje?
Projekt není určen pro osoby pojištěné v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, pro které je VZP ČR výpomocnou zdravotní pojišťovnou.

Jak dostanu příspěvek od VZP?
Po vyšetření, které je plně uhrazeno ve Fakultní nemocnici Ostrava obdrží pojištěnec doklad o zaplacení a od lékaře voucher, které musí do 3 měsíců od data vystavení předat na klientském pracovišti VZP ČR nebo zaslat písemnou formou, kdy k formuláři, který je dostupný na webu VZP připojí originály dokladů. Příspěvky budou oprávněným Pojištěncům poukazovány formou bezhotovostního převodu.

 
 

Přednosta
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 493
Emailjakub.cvek@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 374
Emailerika.hajnova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 264
×
PředchozíDalší
Načítání