Věda a výzkum

 

Přednášková a publikační činnost

Přehled publikací od roku 2014

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science 32
Články z databáze SCOPUS 49
České recenzované časopisy 18
Zahraniční recenzované časopisy 16
Sborníkové práce 41
Kniha vydaná v zahraničním nakladatelství 1
Knihy vydané v domácích nakladatelstvích 4
Kapitoly v knihách ze zahraničních nakladatelství 2
Kapitoly v knihách z domácích nakladatelství 8
Skripta 1
Celkový počet 172

 

Klinické studie

A Phase III, Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Etrolizumab as an Induction and Maintance Treatment for Patients with Moderately to Severely active Crohn’s disease
Číslo protokolu:  GA29144, Sponzor:  F. Hoffmann-La Roche Ltd, CH-4070 Basel, Švýcarsko

An Open-Label Extension and Safety Monitoring Study of Patients with Moderately to Severely Active Crohn’s Disease Previousely Enrolled in the Etrolizumab Phase III Protocol GA29144
Číslo protokolu:  GA29145, Sponzor:  F. Hoffmann-La Roche Ltd, CH-4070 Basel, Švýcarsko

A Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of the Safety and Efficacy of BMS-986165 in Subjects with Moderate to Severe Crohn's Disease
Číslo protokolu:  IM011023, Sponzor: Bristol-Myers Squibb International Corporation, Caussée de la hulpe 185-1170, Brusel, Belgie

An Open-label, Randomized, Parallel-Group, Phase I Study to Evaluate Pharmacokinetics, Efficacy and Safety between Subcutaneous CT-P13 and Intravenous CT-P13 in Patients With Active Crohn’s Disease and Active Ulcerative Colitis
Číslo protokolu:  CT-P13 1.6, Sponzor:  CELLTRION, Inc., 23, Academy-ro, Incheon, Jižní Korea

A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of the Subcutaneous Injection of CT-P13 (CT-P13 SC) as Maintenance Therapy in Patients With Moderately to Severely Active Crohn’s Disease
Číslo protokolu:  CT-P13 3.8, Sponzor:  CELLTRION, Inc., 23, Academy-ro, Incheon, Jižní Korea

An observational, prospective cohort study to evaluate the safety and efficacy of RemsimaTM in patiens with Crohn’s disease (CD) or Ulcerative Colitis (UC)
Číslo protokolu:  CT-P13 4.3, Sponzor:  CELLTRION, Inc., 23, Academy-ro, Incheon, Jižní Korea

A randomized, double blind, placebo controlled, parallel group, multiple dose, induction study to  valuate the safety, tolerability and optimal dose of ABX464 compared with placebo in patients with moderate to severe ulcerative colitis who have inadequate response, loss of response, or intolerance with at least one of the following agents: immunosuppressant treatment (i.e. azathioprine, 6-mercaptopurine, methotrexate), tumor necrosis factor alpha [TNF-α] inhibitors, vedolizumab, JAK inhibitors and/or corticosteroid treatment. 
Číslo protokolu:  ABX464-103, Sponzor:  ABIVAX, 5 rue de la Baume, Paříž, Francie

 

Granty

V letošním roce probíhá na naší klinice následující projekt

GRANT:NV 18-09-00420 Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výzkumu nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí pacientů v nemocnicích

 

V loňském roce probíhaly na naší klinice následující projekty

GRANT: NU 22-09-0045  Poruchy spánku u hospitalizovaných pacientů jako rizikový faktor výskytu deliria


GRANT: SGS02/LF/2018-2019, Monitorování farmakokinetiky biologik u pacientů s nespecifickými střevními záněty a jeho vliv na farmakoekonomiku.

Hlavní řešitel MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D, spoluřešitel MUDr. Tomáš Kupka, Ph.D.


GRANT: SGS03/LF/2018-2019, Vztah mezi nealkoholickou tukovou chorobou pankreatu a metabolickým syndromem.

Hlavní řešitel MUDr. Martin Blaho, spoluřešitel prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.


GRANT: 26/RVO-FNOs/2018, Nutriční deficience u pacientů po bariatrických výkonech.

Hlavní řešitel MUDr. Martin Blaho, spoluřešitelé doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Evžen Machytka, Ph.D., Ing. Adam Gřunděl


GRANT: 11/RVO-FNOs/2019. Efekt využití Point of Care sonografie v péči o akutně hospitalizované geriatrické pacienty, 

Hlavní řešitel MUDr. Vladimír Hrabovský, PhD, MBA, spoluřešitel MUDr. Zdeněk Lys, MUDr. Martina Škrobánková, MUDr. Veronika Spáčilová


GRANT: 1/RVO-FNOs/2019. Diferenciace akutního poškození ledvin v septickém stavu a nefrotoxického účinku antibiotické terapie vankomycinem a gentamicinem na podkladě měření specifických microRNA 

Hlavní řešitel MUDr. Naděžda Petejová, PhD, MSc


Spoluúčast 

GRANT: SGS14/LF/2019-2020 Odhad referenčních intervalů vybraných biomarkerů synoviální tekutiny

Hlavní řešitel: Mgr. Iveta Bystroňová, spoluřešitel: MUDr. Rolová Jana, Kateřina Kišková, Matěj Ulahel, Ádám Varga

25/RVO-FNOs/2020    Prevalence a vývoj sarkopenie u pacientů v chronickém dialyzačním programu 

Hlavní řešitel: MUDr. Zdeněk Lys, spoluřešitelé: MUDr. Valkovský, MUDr. Kollárová, MUDr. Balner

15/RVO-FNOs/2018    Monitorace HLA a nonHLA protilátek v souvislosti s akutní infekcí u pacientů po transplantaci ledviny

Hlavní řešitel: MUDr. Zdeněk Lys, Spoluřešitelé: MUDr. Valkovský, MUDr. Dědochová, MUDr. Hrušková

 

V letošním roce byly zahájené nové projekty:
Granty:

22/RVO-FNOs/2021  Standardní vs intenzivní režim rehabilitace a nutrice u akutně hospitalizovaných interních pacientů

Hlavní řešitel: MUDr. Zdeněk Lys, Spoluřešitelé: MUDr. Škrobánková, MUDr. Polášková, MUDr. Černocký

04/RVO-FNOs/2021 Vliv bariatrické endoskopie na průběh onemocnění NAFLD

Hlavní řešitel: MUDr. Adam Vašura

 

Vlastní projekty IKK v letošním roce:

1/IK-FNO/2021  Séroprevalence anti-SARS-Cov-2 protilátek u akutně hospitalizovaných interních pacientů

Hlavní řešitel: MUDr. Zdeněk Lys, Spoluřešitel: prof., MUDr. Václavík, Ph.D.

3/IK-FNO/2021  Impact of COVID-19 pandemic on cardiovascular risk factors in patients with diabetes

Hlavní řešitel: MUDr. Zdeněk Lys, Spoluřešitel: prof., MUDr. Václavík, Ph.D.

2/IK-FNO/2021  Seroprevalence of anti-SARS-Cov-2 antibodies in kidney transplant recipients in severely affected region

Hlavní řešitel: MUDr. Zdeněk Lys, Spoluřešitel: prof., MUDr. Václavík, Ph.D.

9/IK-FNO/2021 Seroprevalence of anti-SARS-Cov-2 antibodies in patients with diabetes in severely affected region

Hlavní řešitel: MUDr. Zdeněk Lys, Spoluřešitel: prof., MUDr. Václavík, Ph.D.

 


Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202
Emailjan.vaclavik@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči
MUDr. Bořek Lačňák
Telefon+420 597 375 253
Emailborek.lacnak@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro pedagogickou činnost
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Telefon+420 597 374 510
Emailivo.valkovsky@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro výchovu a vědeckou činnost
MUDr. Zdeněk Lys

Emailzdenek.lys@fno.cz
Primář oddělení interní a metabolické péče
MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 203
Emailvladimir.hrabovsky@fno.cz
Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Telefon+420 597 374 510
Emailivo.valkovsky@fno.cz
Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Telefon+420 597 374 192
Emailpavel.svoboda@fno.cz
Primář oddělení kardiovaskulárního
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 597 374 024
Emailmarian.branny@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Bohdana Kupčíková Břegová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 204
Emailbohdana.kupcikova.bregova@fno.cz
Sekretariát
Mgr. Krahulíková Katarína
Telefon+420 597 375 202
Emailkatarina.krahulilkova@fno.cz
Sekretariát
Petra Paciová
Telefon+420 597 375 213
Emailpetra.paciova@fno.cz
Sekretariát
Hana Baudišová
Telefon+420 597 372 430
Emailhana.baudisova@fno.cz
Pro studenty
Katedra interních oborů LF OU
Sekretariát
Telefon+420 597 375 252
Emailzuzana.kloudova@osu.cz
×
PředchozíDalší
Načítání