Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Věda a výzkum

Přednášková a publikační činnost

Přehled publikací od roku 2014

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science 32
Články z databáze SCOPUS 49
České recenzované časopisy 18
Zahraniční recenzované časopisy 16
Sborníkové práce 41
Kniha vydaná v zahraničním nakladatelství 1
Knihy vydané v domácích nakladatelstvích 4
Kapitoly v knihách ze zahraničních nakladatelství 2
Kapitoly v knihách z domácích nakladatelství 8
Skripta 1
Celkový počet 172

 

Klinické studie

A Phase III, Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Etrolizumab as an Induction and Maintance Treatment for Patients with Moderately to Severely active Crohn’s disease
Číslo protokolu:  GA29144, Sponzor:  F. Hoffmann-La Roche Ltd, CH-4070 Basel, Švýcarsko

An Open-Label Extension and Safety Monitoring Study of Patients with Moderately to Severely Active Crohn’s Disease Previousely Enrolled in the Etrolizumab Phase III Protocol GA29144
Číslo protokolu:  GA29145, Sponzor:  F. Hoffmann-La Roche Ltd, CH-4070 Basel, Švýcarsko

A Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of the Safety and Efficacy of BMS-986165 in Subjects with Moderate to Severe Crohn's Disease
Číslo protokolu:  IM011023, Sponzor: Bristol-Myers Squibb International Corporation, Caussée de la hulpe 185-1170, Brusel, Belgie

An Open-label, Randomized, Parallel-Group, Phase I Study to Evaluate Pharmacokinetics, Efficacy and Safety between Subcutaneous CT-P13 and Intravenous CT-P13 in Patients With Active Crohn’s Disease and Active Ulcerative Colitis
Číslo protokolu:  CT-P13 1.6, Sponzor:  CELLTRION, Inc., 23, Academy-ro, Incheon, Jižní Korea

A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of the Subcutaneous Injection of CT-P13 (CT-P13 SC) as Maintenance Therapy in Patients With Moderately to Severely Active Crohn’s Disease
Číslo protokolu:  CT-P13 3.8, Sponzor:  CELLTRION, Inc., 23, Academy-ro, Incheon, Jižní Korea

An observational, prospective cohort study to evaluate the safety and efficacy of RemsimaTM in patiens with Crohn’s disease (CD) or Ulcerative Colitis (UC)
Číslo protokolu:  CT-P13 4.3, Sponzor:  CELLTRION, Inc., 23, Academy-ro, Incheon, Jižní Korea

A randomized, double blind, placebo controlled, parallel group, multiple dose, induction study to  valuate the safety, tolerability and optimal dose of ABX464 compared with placebo in patients with moderate to severe ulcerative colitis who have inadequate response, loss of response, or intolerance with at least one of the following agents: immunosuppressant treatment (i.e. azathioprine, 6-mercaptopurine, methotrexate), tumor necrosis factor alpha [TNF-α] inhibitors, vedolizumab, JAK inhibitors and/or corticosteroid treatment. 
Číslo protokolu:  ABX464-103, Sponzor:  ABIVAX, 5 rue de la Baume, Paříž, Francie

 

Granty

V loňském roce probíhaly na naší klinice následující projekty

GRANT: SGS02/LF/2018-2019, Monitorování farmakokinetiky biologik u pacientů s nespecifickými střevními záněty a jeho vliv na farmakoekonomiku.
Hlavní řešitel MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D, spoluřešitel MUDr. Tomáš Kupka, Ph.D.

GRANT: SGS03/LF/2018-2019, Vztah mezi nealkoholickou tukovou chorobou pankreatu a metabolickým syndromem.
Hlavní řešitel MUDr. Martin Blaho, spoluřešitel prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

GRANT: 26/RVO-FNOs/2018, Nutriční deficience u pacientů po bariatrických výkonech.
Hlavní řešitel MUDr. Martin Blaho, spoluřešitelé doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Evžen Machytka, Ph.D., Ing. Adam Gřunděl

GRANT: 11/RVO-FNOs/2019. Efekt využití Point of Care sonografie v péči o akutně hospitalizované geriatrické pacienty, 
Hlavní řešitel MUDr. Vladimír Hrabovský, PhD, MBA, spoluřešitel MUDr. Zdeněk Lys, MUDr. Martina Škrobánková, MUDr. Veronika Spáčilová

GRANT: 1/RVO-FNOs/2019. Diferenciace akutního poškození ledvin v septickém stavu a nefrotoxického účinku antibiotické terapie vankomycinem a gentamicinem na podkladě měření specifických microRNA 
Hlavní řešitel MUDr. Naděžda Petejová, PhD, MSc

Spoluúčast 
GRANT: SGS14/LF/2019-2020 Odhad referenčních intervalů vybraných biomarkerů synoviální tekutiny
Hlavní řešitel: Mgr. Iveta Bystroňová, spoluřešitel: MUDr. Rolová Jana, Kateřina Kišková, Matěj Ulahel, Ádám Varga

 

Ambulance

Interní klinika a COVID 19

Pověřen funkcí přednosty

MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty kliniky pro LP

MUDr. Zdeněk Lys

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty kliniky pro výchovu a vědeckou činnost

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář oddělení interní a metabolické péče

MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 203
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Tel: 597 374 510
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie

MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Tel: 597 374 192
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Bohdana Břegová, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 204
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 202

Tel: 597 372 430