Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111

Poradna pro rizikovou a patologickou graviditu

Kontakt:
597 371 810
597 371 808
Objednání je možné pouze na doporučení gynekologa nebo jiného lékaře specialisty.


Umístění:
Budova M, přízemí

Vyhledat na mapě
 

Ordinační doba:
po, čt: 7,00–15,00

Co je to riziková a patologická gravidita?

O rizikovém těhotenství hovoříme v případě, kdy jsou u ženy přítomny tzv. "rizikové faktory" – např. těhotné s cukrovkou nebo jinými chorobami endokrinního systému, vysokým tlakem, poruchami ledvin a jater, těhotné s chorobami srdce a oběhového systému, ale i těhotné s neurologickým postižením včetně epilepsie, těhotné s poruchami mechanismu srážení krve, těhotné, u nichž byla v krvi v průběhu těhotenství zjištěna protilátka, která by mohla poškozovat krvinky plodu atd. Některé mohou být známy již před těhotenstvím, jiné se objeví až v jeho průběhu. Těhotná s některým z rizikových faktorů je pak v průběhu gravidity ohrožena vznikem některé z těhotenských patologií .

O patologickém těhotenství hovoříme v případě, kdy je těhotná žena nebo její plod (případně plody) ohroženi na zdraví či životě. Míra tohoto ohrožení je rozdílná v závislosti na povaze těhotenské patologie. Patologické těhotenství většinou vzniká u žen s tzv. "rizikovými faktory" (viz výše). Může se ale nečekaně rozvinout i bez nich, i když je taková situace méně pravděpodobná.

Těhotným s rizikovým nebo ohroženým průběhem gravidity je třeba věnovat individuální péči, šitou na míru jejich rizikům, potížím a možným komplikacím. Takový servis nabízí naše specializovaná poradna pro rizikovou a patologickou graviditu. Je vybavena potřebnou a kvalitní přístrojovou technikou, kterou je možné při každé návštěvě poradny ihned využít. Těhotným se věnují speciálně vyškolení lékaři s vysokou erudicí a praxí získanou na špičkových pracovištích doma i v zahraničí. Centralizace pacientek v poradně tak zvyšuje kvalitu péče o těhotenství a snižuje míru rizika vzniku patologie včetně možného poškození zdraví matky či plodu.

Co je cílem poradny pro rizikovou a patologickou graviditu?

Především včasné odhalení případné těhotenské patologie u těhotných žen s rizikovými faktory a následná kvalitní péče o tuto graviditu s cílem "dovést" těhotenství k porodu bez poškození zdraví matky či plodu.

Činnost poradny pro rizikovou a patologickou graviditu:

  • Zajišťuje poradenskou péči pro těhotné ženy s vyšším stupněm rizika pro vznik těhotenských komplikací i pro těhotné ženy s již vzniklými těhotenskými komplikacemi nebo s chronickými onemocněními, které mohou graviditu komplikovat.
  • Zajišťuje konziliární a poradenskou činnost pro ambulantní gynekology i lůžková oddělení zdravotnických zařízení Severní Moravy a Slezska.
  • V případě, kdy není možné ambulantní sledování těhotné ženy, je zajištěna návazná péče na lůžkovém oddělení pro rizikovou a patologickou graviditu naší kliniky.
  • Do ambulance pro rizikovou a patologickou graviditu přichází těhotná žena po předchozím objednání s doporučením svého gynekologa. Akutní stavy objednání nevyžadují.
Zpět
Objednání k vyšetření 597 371 810

Pověřený zastupováním přednosty

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

Tel: 597 371 802
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Markéta Omachtová

Tel: 597 371 803
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: +420 597 371 802

Fax: +420 553 048 806

https://www.fno.cz/gynekologicko-porodnicka-klinika/poradna-pro-rizikovou-a-patologickou-graviditu