Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111

Riziková gravidita

Co je to riziková gravidita?

O rizikovém těhotenství hovoříme v případě, kdy u těhotné nejsou přítomny známky těhotenské patologie, ale jsou přítomny tzv. "rizikové faktory", které mohou být známy již před těhotenstvím nebo se objevují v jeho průběhu. Těhotná s těmito "rizikovými faktory" je ohrožena v průběhu těhotenství vznikem některé z těhotenských patologií ve výrazně vyšším procentu, než těhotná, u které rizikové faktory vyjádřeny nejsou. U těchto těhotných je proto vhodné sledovat jejich graviditu ve specialisované poradně. Poradna pro rizikovou graviditu je vybavena kvalitní přístrojovou technikou a vysoce erudovanými odborníky v této problematice. Centralizace takovýchto pacientek v poradně pro rizikovou graviditu pak zajišťuje vyšší kvalitu péče o jejich těhotenství a snižuje míru rizika vzniku patologie a následně eventuelního poškození zdraví matky či plodu.

Co je cílem poradny pro rizikovou graviditu?

Cílem existence takovéto poradny je včasné odhalení případné těhotenské patologie u těhotných s rizikovými faktory s následnou kvalitní péčí o tuto již patologickou graviditu.

Co je to patologická gravidita?

O patologické graviditě hovoříme v případě, kdy jsou buďto těhotná, nebo její plod (případně plody) ohroženi na zdraví či životě. Míra tohoto ohrožení je rozdílná v závislosti na povaze těhotenské patologie. Patologické těhotenství většinou vzniká u žen s tzv. "rizikovými faktory" (viz. Co je to riziková gravidita?). Vznik patologické gravidity však není zcela vyloučen ani bez přítomnosti těchto faktorů, je pouze méně pravděpodobný.

Co je cílem poradny pro patologickou graviditu?

Cílem péče o těhotnou v poradně pro patologickou graviditu je dovést těhotenství k porodu bez poškození zdraví matky či plodu. Existují však takové těhotenské patologie, kde je očekávané riziko poškození zdraví matky či plodu velmi vysoké. V těchto případech je úkolem poradenské péče již zmíněná rizika poškození zdraví minimalizovat.

Zpět
https://www.fno.cz/gynekologicko-porodnicka-klinika/casto-kladene-otazky-rizikova-gravidita