Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111
CZE ENG

Základní pojmy v soudně-lékařské praxi

Pitva

Dle platné vyhlášky existují dva druhy pitev - pitvy zdravotní a pitvy soudní. O provedení zdravotní pitvy rozhoduje lékař provádějící prohlídku těla zemřelého, soudní pitvu nařizují orgány činné v trestním řízení, nejčastěji policejní orgán. Policie nemůže nařídit zdravotní pitvu – lékař nemůže nařídit pitvu soudní. Na patologii jsou prováděny pouze pitvy zdravotní, na ÚSL jsou prováděny nejen pitvy soudní, ale i zdravotní.

a) Zdravotní pitva na patologii

Z vyhlášky č.19/88 Sb. vyplývá zákonná povinnost provést zdravotní pitvu na patologii u dětí do 15 let věku, u žen v souvislosti s graviditou, potratem, porodem a šestinedělím, u osob s kardiostimulátorem či zářičem, u osob v souvislosti s odběrem orgánů pro transplantaci.

b) Zdravotní pitva na ÚSL

Jsou prováděny u náhlých úmrtí, pokud nebylo možno zjistit příčinu smrti, především u úmrtí mimo nemocnici. Z terénu, ale i nemocnic jsou pitvy na ÚSL prováděny u osob zemřelých násilnou smrtí včetně sebevražd u průmyslových otrav a úrazů, u osob zemřelých ve vazbě a při výkonu trestu, u osob, kde vzniklo podezření na příčinnou souvislost s nesprávným postupem při výkonu zdrav.služeb. To vše pokud nerozhodne policejní orgán o provedení pitvy soudní.
Jinými slovy lze říci, že na ÚSL je převezen každý člověk zmírající mimo zdravotnické zařízení (doma, na ulici, úmrtí v sanitce, v ambulanci, v dopravních prostředcích apod.) a zemřelí z nemocnice zmírající v důsledku traumatu (popáleniny, dopravní úrazy, pády, intoxikace apod.) O převozu k pitvě rozhodne vždy prohlížející (ohledávající) lékař.

c) Soudní pitva na ÚSL

Soudní pitvu nařizuje nejčastěji policejní orgán, resp. státní zástupce. Soudní pitva je nařizována usnesením dle paragrafu §115 trestního řádu a to v případě, že vznikne podezření, že smrt člověka byla způsobena trestnými činem. Nejvíce soudních pitev se provádí v souvislosti se smrtelnými dopravními nehodami. Součástí soudní pitvy je i komplementární laboratorní vyšetření a také lékařský znalecký posudek.

Recepce, informace pro pozůstalé 597 371 705
Laboratoř 597 371 718

Přednosta

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.

Tel: 597 371 709
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Bc. Romana Obadálková

Tel: 597 371 718
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript