Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111

Úsek imunoanalytických metod

Kontakt:
Pracovna:
597 373 442

Automatizovaná IA:
597 373 436

Laboratoř RIA:
597 373 428

  • diagnostika onemocnění štítné žlázy
  • endokrinologická diagnostika
  • gynekologická diagnostika 
  • onkologická diagnostika (široká skupina tzv. nádorových markerů)

 

Úsek imunoanalytických metod zajišťuje rovněž laboratorní vyšetření pro potřebu provádění screeningu některých vrozených vývojových vad – především Downova syndromu – a to jak v I., tak také ve II. trimestru gravidity. Vlastní hodnocení výsledků je realizováno ve spolupráci s odbornými pracovišti FNO: Gynekologicko-porodnickou klinikou a Oddělením lékařské genetiky. 

Provozní členění:

Úsek imunoanalytických metod je dále rozdělen na dvě části:

  • úsek automatizovaných metod imunoanalýzy – vyšetření jsou prováděna pomocí analyzátorů využívajících principy chemiluminiscenční nebo fluorescenční IA
  • úsek speciální a izotopové imunoanalýzy – vyšetření jsou prováděna pomocí radioimunoanalytických metod realizovaných buď automatizovaným způsobem nebo manuálně.

Přístrojové vybavení:

  • Analyzátor UniCell DXi 800
  • Analyzátor KRYPTOR Compact plus
  • RIA analyzátor STRATEC SR300
  • Vícedetektorový měřič aktivity Multigama LKB 1260 a Berthold LB 2111
Zpět