Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111
CZE ENG

Oddělení centrální sterilizace

Oddělení centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště FNO. Svými úkoly a zaměřením se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče.

Předmětem činnosti Oddělení centrální sterilizace jsou odborné hygienické výkony, (komplexní předsterilizační příprava, sterilizace vysokoteplotní a nízkoteplotní) a výsledkem je sterilní zdravotnický prostředek. Vedení oddělení spolupracuje s vedoucími zaměstnanci operačních sálů a lůžkových a ambulantních složek v rámci plynulého zásobování sterilním materiálem.

Cílem Oddělení centrální sterilizace je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků.

Ochrana pacienta je v naší práci to nejdůležitější.

Služby

Oddělení centrální sterilizace jako specializované pracoviště nabízí a provádí sterilizaci zdravotnických prostředků pro soukromé subjekty.

Spektrum poskytovaných služeb

Poskytované služby jsou prováděny v nepřetržitém režimu.

V roce 2006 bylo pro potřebu operačních sálů připraveno 31 488 souprav s operačními nástroji a celkem pro všechna zdravotnická pracoviště vysterilizováno 8 685 590 litrů zdravotnických prostředků.

Oddělení centrální sterilizace jako specializované pracoviště nabízí tyto úkony:

 • Dezinfekce, mechanická očista a specielní ošetření zdravotnických prostředků
  Dezinfekci, mechanickou očistu a specielní ošetření zdravotnických prostředků v automatických mycích strojích s nastavitelnými a hlídanými parametry. Strojové mytí probíhá v uzavřeném systému s využitím termochemické nebo termické dezinfekce. Kontrola kvality předsterilizační přípravy je prováděna stěry ze zdravotnických prostředků po provedené očistě. Vyhodnocení stěrů provádí Zdravotní ústav v Ostravě.
 • Kompletování operačního instrumentária
  Kompletování operačního instrumentária do souprav, které provádí erudované sestry.
 • Balení zdravotnických prostředků
  Balení zdravotnických prostředků do specielních sterilizačních obalů jednorázových nebo opakovaně použitelných. Zaměstnanci jsou odborně vyškolení o jejich správném výběru a způsobu použití.
 • Optická kontrola celistvosti, příprava a balení operačního prádla
  Optickou kontrolu celistvosti, přípravu a balení operačního prádla, jednotlivě nebo do souprav, dle požadavků operačních sálů a dalších zdravotnických pracovišť.
 • Sterilizace vlhkým teplem
  Sterilizaci vlhkým teplem (párou), která je určena ke sterilizaci kovových, porézních, dutých a jiných termostabilních zdravotnických prostředků. Sterilizačním médiem je nasycená medicinální vodní pára, která předává tepelnou energii kondenzací na ZP. Jedná se o mokrý sterilizační proces.
 • Sterilizace Etoxenem
  Sterilizaci Etoxenem, která je určena ke sterilizaci termolabilních (plastových a kombinovaných) zdravotnických prostředků k opakovanému použití. Sterilizačním médiem je směs Etoxenu a páry, která má penetrační schopnosti. Jedná se o vlhký proces sterilizace. Rezidua Etoxenu jsou po sterilizaci odvětrávána ve specielních aeračních komorách.
 • Sterilizace plazmou
  Sterilizaci plazmou, která slouží ke sterilizaci termolabilních (plastových a kombinovaných) zdravotnických prostředků k opakovanému použití. Sterilizačním médiem je nízkoteplotní plazma, která vzniká ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli, které ve vysokém vakuu působí na páry 58% peroxidu vodíku. Jedná se o suchý sterilizační proces.
  Všechny způsoby sterilizace jsou prováděny v moderních přístrojích s hlídanými parametry, písemným záznamem o průběhu sterilizačního procesu a za přísného monitorování chemickými a biologickými indikátory.
 • Výstupní kontrola
  Výstupní kontrolu, potvrzenou kódem zaměstnance, výdej a expedici sterilních ZP.